fejlecproba6Projektünk célcsoportját olyan pályakezdő segítő foglalkozású szakemberek képezik, akik az általuk felfedezett társadalmi problémákon kívánnak egy-egy szakmailag megalapozott beavatkozási terv mentén segíteni Gyergyószentmiklóson és Kolozsváron. A pályakezdő segítők beavatkozásait támogató projektünk részben tanácsadás és képzés révén, részben pedig pályázati háttér, ösztöndíjak és publikációs lehetőségek biztosítása révén segíti a hiánypótló ötletek gyakorlati megvalósulását. A megvalósuló 7 szociális beavatkozás eredményeképpen mintegy 71 általános iskolás, középiskolás, egyetemista, gyermekotthonban élő fiatal és pályakezdő szociális munkás érintett közvetetten, 5 pályakezdő szociális munkás fiatal, akik a beavatkozásokat vezetik, pedig közvetlenül.

év
fiatal szakember
támogatott program
résztvevő

 

Megvalósult programok

 

A projekt általános célja a Kolozsváron dolgozó szociális munkások számára kezdeményezett mentálhigiénés, támogtató csoport lértehozása volt. Specifikus célkitűzéseim közé tartozott kiemelni a mentálhigiéné fontosságát, a szakmai kiégés megelőzését. Ez utóbbira pedig a szakmai identitás és a szakmai szociális háló megerősítésével kívántam hatni.

A tanácsadási beavatkozást csoportmódszer alkalmazásával vittem véghez. A csoportban főleg a feed back használata érvényesült az egyenrangú társak részéről, valamint a kölcsönös segítés, támogatás és a személyes identitás megerősödése.

A negatív testképhez kapcsolódó problémák prevenciója

A negatív testkép megjelenése napjainkban egyre korábbi életkorokban figyelhető meg, és sok tényező játszik közre kialakulásában. Számos probléma is kapcsolódik hozzá, a testkép- és evészavarokon át a hangulati élet zavaráig vagy önértékelési problémákig.

A beavatkozási program épp ezeket a negatív testképhez kapcsolható problémákat kívánta megelőzni. A program a nemzetközi prevenciós programok tematikájából merít, figyelembe véve a negatív testkép kialakulásában szerepet játszó rizikófaktorokat.

A prevenciós programban 12 ötödik osztályos diák vett részt a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Általános Iskolából. A találkozások 2016 februárjától április végéig zajlottak, heti egy alkalommal, nagyjából másfél órán keresztül. A foglalkozások során fontos szerepet kapott a médiatudatosság kialakítása, a testképpel kapcsolatos gondolatok kicserélése, ezáltal az önelfogadás elősegítése, pozitív stresszkezelési módok tanítása, asszertív készségek kialakítása, az önértékelés növelése, illetve egymás elfogadásának elősegítése.

Színes Világ

A program a „Gondviselés Háza” öregotthon, a „Dósa Dániel” Általános Iskola és a Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont közreműködésével jött létre, 2016 április 19-22 között, az iskola másként hét idején, Búzásbesenyőben. A projekt keretén belül a falfestést, mint közösség építő módszert alkalmaztuk, mely során a fent említett öregotthon udvarán lévő falakat festettük ki. A programban aktívan részt vettek az iskola gyerekei, az otthon dolgozói és elmondhatjuk, hogy az egész búzásbesenyői közösség. Elsődleges célunk a falak szebbé tételén túl az volt, hogy a közösség, a gyerekek együtt dolgozva megtapasztalhassák a közös munka és az alkotás örömét.

Műhely az orvos-beteg kommunikáció javításáért

A romániai sajtóban gyakran olvasni olyan helyzetekről, amelyekben magyar anyanyelvű, román állampolgárok kellemetlen, botrányos, akár diszkriminatív helyzetekbe kerülnek egészségügyi problémáik rendezése során amiatt, mert nem beszélik vagy nem beszélik elég jól a román nyelvet. Elég, ha a legutóbbi elhíresült kolozsvári incidenst, az olasztelki kislány esetét említjük.

Projektünkben az ehhez hasonló esetek megelőzésére, javítására igyekeztünk egy módszert kialakítani és kivitelezni a Kolozsváron tanuló, többségi megyékből származó (Kovászna, Hargita) magyar egyetemisták körében. Projektünk általános értelembe vett célja tehát a nyelvi okok miatt kialakuló negatív egészségügyi kimenetek megelőzése, azaz annak prevenciója, hogy az egyetemisták esetleges egészségügyi problémái nyelvi okok miatt megoldatlanul maradjanak, vagy megoldásuk időben jelentősen elhúzódjon.

Letölthető katalógusok

SocioStartUp katalogus 2017

SocioStartUp katalogus 2016

A SocioStartUp program támogatói:

communitas vizszintes

Een Helpende Hand Alapítvány

Jan Post Egyesület

 

Küldetésünk

A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont szakmai erőforrásokat, útmutatást és támogatást biztosít a szociális háló szereplői (nonprofit szervezetek, szolgáltatók, szakemberek, szociális szakon tanuló egyetemisták) számára a térség szociális hálójának fejlesztése, a helyi közösség életképességének növelése érdekében.

Fenntartóink

A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpontot
a Műhely Egyesület és az
Egyesület a Gyergyói Ifjúsági Központért működteti

Támogatóink

  • Bethlen Gábor Alap
  • Communitas Alapítvány
  • Een Helpende Hand Alapítvány
  • Hargita Megye Tanácsa

További támogatók

Kapcsolat

Programfelelős:
dr. Dániel Botond

535500 Gyergyószentmiklós,
Bucsin negyed 12/B/32
Tel: 0740.05.36.04
e-mail: danielbotond@muhely.eu