III. Gyergyói Diákkonferencia

diakkonferencia logoA III. Gyergyói Diákkonferenciát 2017. szeptember 23-án szerveztük Gyergyószentmiklóson.

A konferenciának két fő célja van:

 • A különböző szakokon tanuló egyetemi hallgatók jobban megismerjék egymást, szakmai érdeklődésüket, eddigi szakmai munkájukat.

 • Segítsük a gyergyói egyetemisták és frissen végzettek egyetem utáni elhelyezkedését, azáltal, hogy kapcsolatokat építünk közöttük és a helyi szervezetek, intézmények, vállalkozások vezetői között. A konferenciára meghívjuk a szervezetek vezetőit, így ők megismerhetik a diákok szakmai érdeklődését, felkészültségét, és a diákok is megismerkedhetnek a helyi szervezetek vezetőivel.

Helyszín: Szent István Római Katolikus Plébánia, Gyergyószentmiklós
Időpont: 2017. szeptember 23., szombat

Az előző évek konferenciáinak aloldalai (program, bemutatók, fényképek, videók):

 

diakkonferencia2017 

Program

 

 9:00-10:00     Regisztráció

10:00-10:15    Megnyitó

10:15-10:45    Plenáris előadás: Jánosi-Rekeczki Kata (nevelési tanácsadó, Salamon Ernő Gimnázium): Végzős középiskolások pályaválasztását meghatározó tényezők vizsgálata, fókuszban a pályaválasztási érettséggel és a koherencia érzettel. - A végzősök pályaválasztásának vizsgálata a Salamon Ernő Gimnáziumban.

3gydk_janosi_rekeczki_kata.pptx (532 KB)

10:45-11:00    kávészünet

 

11:00-13:20  Diákelőadások – Társadalom- és gazdaságtudomány szekció (szociológia, kommunikáció, marketing)

Szakmai biztosság: dr. Dániel Botond, szociológus, óraadó egyetemi tanár, BBTE Szociológia és Szociális Munka Kar; drd. Silló Ágota, szociológus, doktorandusz

 • Fodor László (Gyergyótekerőpatak; BBTE, marketing): Az erdélyi könnyűzene fesztiválok marketing-kommunikációja
 • Gáspár Szeréna (Maroshévíz; BBTE, antropológia): Kolozsvári diákok szexualitása
 • György Botond (Gyergyóalfalu; BBTE, szociológia): „Dumakavics” – Az erdélyi magyar humor társadalmi mezője

12:00-12:20 kávészünet

 • Kémenes Edina (Gyergyószentmiklós; BBTE, nemzetközi kapcsolatok): A gyergyószentmiklósi szociális szolgáltatások nemzetközi kapcsolatai
 • Portik Tímea (Gyergyóremete; Sapientia EMTE, kommunikáció):A történetmesélés ereje

13:20-14:00    Ebédszünet (svédasztalos ebéd)

14:00-16:20  Diákelőadások – segítő szakok szekció (szociális munka, pszichológia)

Szakmai bizottság: drd. Kiss Gabriella, szociális munkás, doktorandusz, ELTE Interdiszciplináris Doktori Iskola; Jánosi-Rekeczki Kata, nevelési tanácsadó;

 • Abrudbányai-Győri Melinda (Gyergyószentmiklós; BBTE, mentálhigiéné mesterképzés): Nyelvi kivizsgálás az orvosnál? Egy kvalitatív kutatás eredményei és a prevenció lehetőségei.
 • Czirják Edit (Gyergyószentmiklós; BBTE, szociális munka): Gyergyószentmiklósi serdülők dohányzási szokásainak vizsgálata az új dohányzási törvény tükrében
 • Fodor Anett (Gyergyótekerőpatak; BBTE, pszichológia): A képernyő előtt töltött idő hatása a szociális készségek fejlődésére

15:00-15:20 kávészünet

 • Fodor Rita (Gyergyótekerőpatak; BBTE, mentálhigiéné mesterképzés): Egy falfestéses közösségi projektet megalapozó háttérkutatás Gyergyószentmiklóson
 • Lakatos Réka (Gyergyószentmiklós; BBTE, pszichológia): Középiskolában dolgozók munkahelyi elégedettsége
 • Sólyom Anika (Gyergyószentmiklós; BBTE, szociális munka szak): Szexuális zaklatás vizsgálata a kolozsvári egyetemisták körében

16:20-16:40 kávészünet

16:40–17:40    Diákelőadások – Műszaki- és természettudományi szekció

Szakmai bizottság: dr. Magyari-Sáska Zsolt, egyetemi adjunktus, BBTE Földrajz Kar, Gyergyószentmiklósi Kihelyezett Tagozat; dr. ing. Szász Len Anna Mária, Bajor Erdészeti Kutató Intézet, Németország; drd. Farkas Attila, doktorandusz, Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola

 • Gyulai Albert (Gyergyótekerőpatak; Kolozsvári Műszaki Egyetem, Autómérnöki szak): Vezetéstámogató rendszerektől az önvezető autókig
 • Polgár István (Gyergyószentmiklós; BBTE, matematika mesteri szak): Matematikai feladatok automatizált generálása

17:40-18:00    a konferencia zárása

Szervező: Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont

Támogatók: Communitas Alapítvány, Bethlen Gábor Alap

Támogató partner: Gyergyói Szemle Egyesület

 

Diákelőadások 

Társadalom- és gazdaságtudomány szekció (szociológia, kommunikáció, marketing)

fodorlaszlo2017Fodor László - Erdélyi könnyűzene fesztiválok marketingkommunikációja

A kutatásom arról szól, hogy az egyre csak növekedő fesztiválok száma erdélyben, melyek a magyar közösséget szólítják meg, milyen mértékben foglalkoznak önmaguk kommunikálásának minőségével, valamint élnek-e a 2017-ben elérhető lehetőségekkel, melyekkel még inkább kialakíthatják a közönség számára az arculatukat, valamint a fesztivál lényegét. Véleményem szerint a fesztiválok mára már bármely korban megélhetőek, hiszen egy kikapcsolódási központot/tábort jelentnek mára a fesztiválok a "fogyasztók" számára. Éppen ezért fontosnak tartom, hogy amikor egy személy felkeres egy fesztivált valamilyen platformon, akkor hű képet kapjon arról, hogy mit nyújt neki az adott fesztivál.

3gydk_fodor_laszlo.pptx (975 KB)

gasparszerena2017Gáspár Szeréna: Kolozsvári diákok szexualitása

Bár hajlamosak vagyunk a szexualitást az ember biológiai ösztöneinek megnyilvánulásának tekinteni, be kell látnunk, hogy csak látszólag az. Mivel az élet sok más területét áthatja, illetve számtalan társadalmi folyamatot meghatároz, ezért a társadalom különböző mechanizmusok révén szabályozza azt, hogy milyen megnyilvánulás az ami szexuálisnak tekinthető és mi nem, illetve melyek azok a szexuális gyakorlatok amelyek legitimek és melyek nem. Ezért a szexualitás megélésének módjait vizsgálva tágabb társadalmi jelenségek és folyamatok érthetők meg.

Korábbi vizsgálatok tapasztalatai azt mutatják, hogy kortárs fiatal generációk szexuális gyakorlatai jelentős változásban vannak, illetve a szülők generációjához képest eltérő mintázatokat mutatnak. A fiatalok élete szexualizáltabb, szexualitása komodifikált, spektrumában tágabb, a két nem gyakorlatai közelítenek egymáshoz. Tanulmányunk a kolozsvári egyetemisták szexualitással kapcsolatos véleményeit, attitűdjeit illetve szexuális gyakorlatait vizsgálja kvantitatív és kvalitatív módszerek segítségével. Dolgozatunkban arra keressük a választ, hogy a kolozsvári egyetemisták hogyan definiálják a szex és szexualitás fogalmait, illetve milyen szexuális gyakorlatok a leginkább jellemzőek, mi az ami gyakorlatként elfogadható és mi nem, illetve mennyiben működik a két nem gyakorlatában korábban megfigyelhető kettős mérce. Az általunk gyűjtött adatokat igyekszünk korábbi kutatások eredményeivel is összehasonlítani.

gydk_gaspar_szerena.pptx (2.8 MB)

gyorgybotond2017György Botond: „Duma kavics” – az erdélyi magyar humor sajátosságai

A humor a társadalomban különböző szinteken jelenik meg: a kommunikációban, oktatásban, szolgáltatásokban és médiában. Legtöbb esetben passzív befogadói vagyunk, máskor interperszonálisan, beszélgetés útján, spontán történik. (Bagdy, 2004) Híd szerepe pedig lehetőséget teremt valós társadalmi problémákra, tabu témákra. (Lewis, 2008) Még sajátosabb, ha egy kisebbségről van szó. (Papp, 2009) Erdélyben alulkutatott, relevanciája viszont magas, hiszen „a társadalom tükre”. Magyarországi alapokon, mintakövetésre épül napjaink erdélyi humora, több ponton viszont különbözik. (Koncz, 2013) Kutatásomban az erdélyi „main stream” humor társadalmi mezőjét írom le, hangsúlyt fektetve a Stand up Comedy műfajára, vizsgálom a szereplőket, szerveződését, helyszíneket, eseményeket, árakat és azt, hogy hogyan változott, mikortól vált a hobbi szakmává. Félstrukturált interjút és egészen megfigyelő kvalitatív módszert használtam. Célom egy „sűrű leírás” amely az említett kérdésekre választ adhat.

 Can not load file! LiveConnectClient::query HTTP/2 stream 0 was not closed cleanly: CANCEL (err 8). Use another HTTP adapter for data in Advanced configuration of OneDrive component.

kemenesedina2017Kémenes Edina: A gyergyószentmiklósi szociális szolgáltatások nemzetközi kapcsolatai

Előadásomban a gyergyószentmiklósi helyi szociális szolgáltatások nemzetközi kapcsolatait vizsgálom minőségi kutatás alapján. Vizsgálom a szervezetek külföldi szakmai partnerségi kapcsolatait, támogatóit, adományozóit, valamint a külföldi pályázatokat. A kutatás empirikus alapját a szociális szolgáltatások működtetésében résztvevő, különböző pozíciókban lévő, személyekkel készített interjúk jelentik. Előadásomban ezen kutatás eredményeit mutatom be.

Can not load file! LiveConnectClient::query HTTP/2 stream 0 was not closed cleanly: CANCEL (err 8). Use another HTTP adapter for data in Advanced configuration of OneDrive component.

Portik Timea: A történetmesélés ereje

Can not load file! LiveConnectClient::query HTTP/2 stream 0 was not closed cleanly: CANCEL (err 8). Use another HTTP adapter for data in Advanced configuration of OneDrive component.

 

Segítő szakok szekció (szociális munka, pszichológia)

Abrudbányai-Győri Melinda: Nyelvi kivizsgálás az orvosnál? Egy kvalitatív kutatás eredményei és a prevenció lehetőségei. 

https://prezi.com/hzxzlciqvca2/viszont-mikor-elkuldott-ful-orr-gegeszhez-ott-az-orvos-epp/

Czirják Edit: Gyergyószentmiklósi serdülők dohányzási szokásainak vizsgálata az új dohányzási törvény tükrében

Can not load file! LiveConnectClient::query HTTP/2 stream 0 was not closed cleanly: CANCEL (err 8). Use another HTTP adapter for data in Advanced configuration of OneDrive component.

fodoranett2017Fodor Anett: A képernyő előtt töltött idő hatása a szociális készségek fejlődésére

A kutatás célja, hogy megvizsgálja a számítógép, telefon, és televízió előtt töltött idő hatását az agresszióra, empátiára, kommunikációra és konfliktuskezelésre. Továbbá, hogy megvizsgálja van-e különbség a serdülők és az idősebb korosztály készségei között a képernyő előtt töltött idő függvényében. A résztvevők összesen 184-en voltak 15-62 év közöttiek. Az eredmények alapján, a telefon előtt töltött idő negatív hatással van az agresszióra, a társadalmi tudatosságra, és a konfliktuskezelésre. A televízió előtt töltött idő negatív hatással van társadalmi tudatosságra, a kommunikációra és a konfliktuskezelésre. A számítógép előtt töltött idő pozitív hatással van a társadalmi tudatosságra, kommunikációra, és a konfliktuskezelésre. Emellett a felnőtteknek magasabb a társadalmi tudatosság mértéke, a kommunikáció mértéke, és a konfliktuskezelés mértéke. Az eredmények prevenciós programok alapjaként szolgálhatnak, emellett későbbi hasonló vizsgálatok alapjaként.

Can not load file! LiveConnectClient::query HTTP/2 stream 0 was not closed cleanly: CANCEL (err 8). Use another HTTP adapter for data in Advanced configuration of OneDrive component.

Fodor Rita: Egy falfestéses közösségi projektet megalapozó háttérkutatás Gyergyószentmiklóson

Can not load file! LiveConnectClient::query HTTP/2 stream 0 was not closed cleanly: CANCEL (err 8). Use another HTTP adapter for data in Advanced configuration of OneDrive component.

lakatosreka2017Lakatos Réka: Középiskolában dolgozók munkahelyi elégedettsége

A szervezeti elégedettség az alkalmazottak szervezethez való viszonyulását jelenti (Krajcsák, 2013) tehát a kutatásom arra irányul, hogy megvizsgáljam azokat a faktorokat, amelyek befolyással lehetnek a középiskolában (elméleti és szaklíceumban) dolgozók munkahelyi elégedettségére. Mindig is kíváncsi voltam mi áll annak a hátterében, hogy bizonyos tanárok és középiskolai alkalmazottak nagyon, mások pedig kevésbé elégedettek a munkahelyükkel. A kutatásban 39 tanár és 20 kisegítő személyzet vett részt illetve 45 líceumban és 14 szakiskolában dolgozó alkalmazott. A kutatás során összehasonlító elemzést végeztünk, hogy feltárjuk, hogy a csoportok között,(tanárok és kisegítő személyzet vagy szakiskolában és líceumban dolgozók) milyen eltérések észlelhetőek az elégedettséget vagy a munka értékeit tekintve.

Can not load file! LiveConnectClient::query HTTP/2 stream 0 was not closed cleanly: CANCEL (err 8). Use another HTTP adapter for data in Advanced configuration of OneDrive component.

Sólyom Annamária: Szexuális zaklatás vizsgálata a kolozsvári egyetemisták körében

Can not load file! LiveConnectClient::query HTTP/2 stream 0 was not closed cleanly: CANCEL (err 8). Use another HTTP adapter for data in Advanced configuration of OneDrive component.

 

Műszaki- és természettudományi szekció

gyulaialbert2017Gyulai Albert: Vezetéstámogató rendszerektől az önvezető autókig

A mai autóipari trendek eredményeként, olyan műszaki megvalósításokkal találkozhatunk az autóinkban, amely ötvözi a gépészet, az elektronika és az informatika tudományát. Az előadásom célja talán a „leg-emberközelibb” ilyen fúziót, a vezetéstámogató rendszereket bemutatni. Emellett említést tenni egy olyan műszaki és jogi kihívásokkal teli útvonalról, amelynek a végén a már-már futurisztikus fogalom helyezkedik el: az önvezető autó. Annak ellenére, hogy ez még fejlesztési fázisban van, a szériaautókban megjelenő vezetéstámogató rendszerek nem csak a vezetést teszik kényelmesebbé - a komfort funkciók által - , de olyan baleseteket előznek meg, amelyekkel emberi életeket is mentenek.

Can not load file! LiveConnectClient::query HTTP/2 stream 0 was not closed cleanly: CANCEL (err 8). Use another HTTP adapter for data in Advanced configuration of OneDrive component.

polgaristvan2017Polgár István: Matematikai feladatok automatizált generálása

A dolgozat egy, matematikai feladatok és azok megoldásait generáló, webes felületet mutat be, melynek célja, hogy segítsen a tanároknak a matematikai alapok begyakoroltatásában. Mivel a tanároknak szinte lehetetlen elkészíteni minden diáknak egy-egy különböző, de azonos nehézségű feladatokból álló feladatlapot és annak megoldását, ezért az informatika tudományát hívtam segítségül. Egy olyan feladat generáló felületről van itt szó, amely több diáknak képes különböző, de azonos nehézségű feladatokból álló feladatlapot és mellé megoldást is kigenerálni.

Can not load file! LiveConnectClient::query HTTP/2 stream 0 was not closed cleanly: CANCEL (err 8). Use another HTTP adapter for data in Advanced configuration of OneDrive component.

 

Sajtóvisszhang

 • Gyergyói Diákkonferenciát tartanak (székelyhon.ro - 2017. szeptember 22.) (Can not load file! LiveConnectClient::query HTTP/2 stream 0 was not closed cleanly: CANCEL (err 8). Use another HTTP adapter for data in Advanced configuration of OneDrive component.)
 • III. Gyergyói Diákkonferencia (gyindex.ro - 2017. szeptember 22.) (Can not load file! LiveConnectClient::query HTTP/2 stream 0 was not closed cleanly: CANCEL (err 8). Use another HTTP adapter for data in Advanced configuration of OneDrive component.)
 • Diákkonferencia kutatási eredményekkel, pályaválasztási tanácsokkal (székelyhon.ro - 2017. szeptember 24.) (Can not load file! LiveConnectClient::query HTTP/2 stream 0 was not closed cleanly: CANCEL (err 8). Use another HTTP adapter for data in Advanced configuration of OneDrive component.)
 • Konferencia diákelőadásokkal (hargitanepe.eu - 2017. szeptember 25.) (Can not load file! LiveConnectClient::query HTTP/2 stream 0 was not closed cleanly: CANCEL (err 8). Use another HTTP adapter for data in Advanced configuration of OneDrive component.)
 • III. Gyergyói Diákkonferencia (gyindex.ro - 2017. szeptember 25.) (Can not load file! LiveConnectClient::query HTTP/2 stream 0 was not closed cleanly: CANCEL (err 8). Use another HTTP adapter for data in Advanced configuration of OneDrive component.)

Fényképek

Küldetésünk

A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont szakmai erőforrásokat, útmutatást és támogatást biztosít a szociális háló szereplői (nonprofit szervezetek, szolgáltatók, szakemberek, szociális szakon tanuló egyetemisták) számára a térség szociális hálójának fejlesztése, a helyi közösség életképességének növelése érdekében.

Fenntartóink

A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpontot
a Műhely Egyesület és az
Egyesület a Gyergyói Ifjúsági Központért működteti

Támogatóink

 • Bethlen Gábor Alap
 • Communitas Alapítvány
 • Een Helpende Hand Alapítvány
 • Hargita Megye Tanácsa

További támogatók

Kapcsolat

Programfelelős:
dr. Dániel Botond

535500 Gyergyószentmiklós,
Bucsin negyed 12/B/32
Tel: 0740.05.36.04
e-mail: danielbotond@muhely.eu