Gyergyói Mentálhigiénés Napok tudástár

Ezen az oldalon megtalálható a Gyergyói Mentálhigiénés Napok eddigi öt kiadásán (2010-2016) elhangzott előadások és műhelymunkák jegyzéke, az előadások vetített anyagai és a róluk készült videófelvételek. Összesen

Nagyelőadások

Év   Előadó Intézmény Előadás címe Videó Bemutató
2010   Topolánszky Ákos   Terápiás rendszerek, hosszútávú terápia, terápiás közösségek és a kezelésfejlesztés néhány kérdése  bemutató
2010   Felvinczi Katalin   Egészségfejlesztés elmélet, legjobb gyakorlatok  
2010   Fábián Róbert   A gazdasági-politikai környezet hatása az egészségkárosító magatartások gyakoriságára  
2010   dr. Hoyer Mária SE, Budapest Nők, szexualitás, addikciók  
2011   dr. Hoyer Mária  SE, Budapest Játék és szerencsejáték használati szokások a 12-18 éves korcsoportban     
2011   Zombori Judit  SE, Budapest Kortársak, kortárscsoportok     
2011   Albert-Lőrincz Enikő  BBTE, Kolozsvár A szakma megélésének szimbólumai és hatásuk a mentálhigiénére    
2011   Szabó Béla, Szabó Katalin    Stressz, kiégés és mentálhigiénia a Kovászna megyei pedagógusok körében     
2011   Csibi Mónika, Albert-Lőrincz Márton, Csibi Sándor    Egészségmagatartással kapcsolatos szimbólumok elemzése segítő szakmában képződő egyetemistáknál    
2012   T. ifj Czikó László  római katolikus segédlelkész A cethal gyomrában. Krízisprevenció a katolikus segédlelkészek életében, különös tekintettel az áthelyezésre     
2012   drd. Dániel Botond, Dombi Gabriella   Szociális szolgáltatások felmérése Gyergyószentmiklóson     
2012   dr. Szilágyi István  EKTF, Eger A mentálhigiénés konzultáció alkalmazása az iskolában     
2012   dr. Demetrovics Zsolt ELTE, Budapest Új és régi szintetikus drogok a piacon  
2012   dr. Szabó Béla BBTE, Kolozsvár Formális oktatás és egészségnevelés az elemi osztályokban    
2013   dr. Demetrovics Zsolt ELTE, Budapest A kockázati magatartások pszichológiai háttere  
2013   dr. Hegyesi Gábor ELTE, Budapest Közösségi erőforrások felkutatása és felhasználása a szociális munka prevenciós és problémamegoldó folyamatában  
2013   drd. László Éva BBTE, Kolozsvár Lógás a neten: erőforrás(?) - veszélyforrás(?), az EuKids online nemzetközi kutatás alapján    
2013   dr. Berszán Lídia BBTE, Kolozsvár A szociális intézményekben dolgozó segítők erőforrás-szükséglete - szupervíziós tanulságok  
2016   Hadnagy József EKE, Eger Rendszerszemlélet a segítői tevékenységben - hálózatok    
2016   Tóth Helga   Magyar gyermekvédelmi rendszer    
2016   Klement Mariann EKE, Eger Konfliktuskezelés    
2016   Szilágyi István EKE, Eger Iskolai agresszió kezelése    
2016   Sárkány Péter EKE, Eger Szókréteszi párbeszéd    
2016   Pirisi Edina EKE, Eger Filmterápia a gyermekotthonban    
2016   Dorner László EKE, Eger Az önkéntesség lehetőségei és hatásai a közoktatásban    
2016   Fürné Mosoni Anita EKE, Eger Kezünkben a jövő nemzedék egészsége    
2016   Dr. Virág Irén és Dr Kovács László EKE, Eger A tanítóképzés jelentősége és felelőssége a hátránykompenzáció terén    
2016   Dr. Mester Dolli EKE, Eger Gamifikáció lehetőségei a szociális készségek fejlesztésében    

 

Doktoranduszok és végzős (mesteris, alapképzésen tanuló) diákok előadásai

2010   Pfemeter Mária    Közösségfejlesztés középiskolai bentlakásban. A Csíkszeredai Csángó Bentlakás példáján  oktatás *  
2010   Becze Zsuzsánna    Tanulási zavaros serdülők önértékelésének fejlesztése és szorongásának csökkentése  oktatás *  
2010   Dániel Botond    Középiskolások tanulási képességeinek fejlesztése tréning módszerekkel  oktatás *  
2010   Korpos (Gáll) Erzsébet    Megtartó kapcsolatok. Együttműködésre nevelés és feszültségoldás az iskolában  oktatás *  
2010   Korpos (Gál) Katalin    Az iskolai stressz kezelése személyes és szociális kompetenciák fejlesztésével kisserdülőknél. Csoportos fejlesztő program.  oktatás *  
2010   Nagy-Elek (Brok) Kinga    A kiégés, a szakmai szociális támasz és a lelki egészség kapcsolata óvodapedagógusoknál oktatás *  
2010   Borbély Ildikó    Lovasterápia    **  
2010   Simó P. József Tibor   A válás pozitív hatásai    **  
2010       Családon belüli konfliktuskezelés asszertív kommunikációval    **  
2010       Munkahelyi stresszkezelő tréning és megküzdés. Kutatási terv    **  
2010   Ambrus Ágnes    Intézményi ellátásban részesülő autizmussal élő gyerekek és fiatalok szüleinek támogatása    ***  
2010   Demeter (Bogos) Zsuzsa    Elítéltek megküzdési készségeinek javítása, a társadalomba való visszailleszkedésük segítése    ***  
2010   Gábor Enikő   Serdülőkori énkép intézményben élő gyermekeknél    ***  
2010   Szabó Attila    Együtt az időskor méltóságáért    ***  
2010   Zsurzs Angéla    Az intézményes nevelés hatása a gyermek agresszív viselkedésére    ***  
2010       Pszichoedukáció depressziós személyeknél    ****  
2010       A krízisintervenció hatékonysága öngyilkossági kísérletet elkövető személyek esetében    ****  
2011   Bandi Emőke   A szociális segélyben részesült családok vizsgálata Csernáton községben    
2011   Molnár Zsuzsa   A kiégés mértékének csökkenthetősége ápolóknál, az érzelmi intelligencia fejlesztése által    
2011   Salló Emőke   Izolált körülmények között dolgozó pedagógusok mentálhigiénéje oktatás  
2011   Deák Ildikó   Iskolai konfliktuskezelés oktatás  
2011   Bardócz Tímea   A vallásos nevelés hatása a gyerekek empátia-fejlődésére    
2011   Ferencz Lilla   Kommunikációs készségek és mentálhigiéné    
2011   Péntek Mónika   Beszédhibás gyermekek szorongásszintjének csökkentése    
2011   Albert-Lőrincz Csanád BBTE Szociológia Doktori Iskola Törvénykezés az egészség szolgálatában    
2011   Bodoni Ágnes BBTE Szociológia Doktori Iskola Az áramlatélmény szerepe a pedagógusi pályaszocializációban    
2011   Csibi Sándor BBTE Szociológia Doktori Iskola Az egészséges életmódot befolyásoló tényezők összehasonlító vizsgálata    
2011   Dániel Botond BBTE Szociológia Doktori Iskola Flow és antiflow élmények a tanulásban    
2011   Frigy Szabolcs, Kiss Zita BBTE Szociológia Doktori Iskola Szegény vagyok? Hátrányos helyzetű gyerekek gondolatai a szegénységről    
2012   Büdi Boglárka EKTF, Eger Mese hatásáról való vélekedés vizsgálata felnőttek körében, avagy mesés-e a tudásunk a meséről?      
2012   drd. Kolozsvári Csaba EKTF, Eger - BBTE Szociológia Doktori Iskola Tanulási zavaros tanulók pályaaspirációinak jellemzői és ezek mentálhigiénés összefüggései      
2012   drd. Szabó Katalin BBTE Szociológia Doktori Iskola Egészségnevelés az előkészítő osztályban      
2012   Ivácson Kinga   A számítógépes játékok hatásai a tanulmányi eredményekre      
2012   Patka Mária, Simon Bernadette   Elsődleges drogprevenció szociálisan hátrányos helyzetű serdülőknek      
2012   Kalóz János   Az erdélyi prevenció a gyakorló szakember szemével      
2012   Szász Rozália   Gyermekbántalmazás és elhanyagolás Romániában      
2012   Dani Mária   Lakhatás és infrastruktúra a "Sziget" roma közösségben      
2012   Nagy Edith   A rejtelmes börtön világ... Alkalmazkodás a börtön világához      
2013   Bartha Annamária   Az intézményes nevelés nehézségei (kihívásai) (vt: Antal Imola)      
2013   Bartha József   Kiskorúak rehabilitációjának közvetlen és közvetett hatása a közösségre (vt: Szabó Béla)      
2013   Farkas Melinda   Az életminőség kérdése intézményes, illetve családi környezetben nevelkedő idősek körében (vt: Berszán Lídia)      
2013   Gáspár Ildikó   Nonprofit szervezetek és szociális szolgáltatások (vt: Szabó Béla)      
2013   Kónya Enikő-Júlia   A kommunikáció fejlesztése az agresszivitás csökkentése érdekében (vt: Antal Imola, Szabó Béla)      
2013   Nagy Márta   Fiatalkorúak alkoholfogyasztása (vt: Albert-Lőrincz Enikő)      
2013   Szabadi Ernő-Lóránd Sapientia EMTE Az alkohol és az új pszichoaktív szerhasználat, és az élettel való elégedettség közötti összefüggések vizsgálata egyetemi hallgatók körében. (vt: Albert-Lőrincz Enikő)      
2013   Szolga Ilonka   Intézményben nevelkedett, fogyatékos fiatalok pályaorientációja (tv: Szabó Béla)      

* Közös videófelvételen található előadások
** Közös videófelvételen található előadások
*** Közös videófelvételen található előadások
**** Közös videófelvételen található előadások

 

Műhelymunkák

2010   Hoyer Mária SE, Budapest Nők, szexualitás, addikciók
2010   Ludányi Ágnes EKTF, Eger Igények és mentálhigiénés szolgáltatások a felsőoktatásban: csoportmódszerek 
2010   Szilágyi István  EKTF, Eger A kiégés megelőzésének lehetőségei a szociális/segítő szakmákban 
2010   Zsindely Katalin és Sógor Enikő    Korai fejlesztés 
2011   ft. Csató Béla   Vak foltjaink a mi világosságaink 
2011   Hompoth Teréz és Simon Bernadette    Konfliktuskezelés 
2011   Kiss Gabriella    Empatikus kommunikáció mentálisan hanyatló idősekkel 
2011   Vitos Anna-Mária    Mentálhigiénés konzultáció koragyermekkori intervencióban részesülő gyerekek (0-5 év) családjának (korai fejlesztés) 
2011   Bardócz Csaba   Adj, király, katonát - népesedésmutatók javítása vetélkedővel
2012   Baricz Éva, Kiss Gabriella   Szellemileg leépült idős van a családban. Mit tehetek?
2012   Majla Géza, Kovács Lehel Töhötöm, Balló Mónika   Nehezen kezelhető gyermekek korai fejlesztése
2012   Bustya Ildikó Andrea, Fülöp Tímea, Nagy Sarolta, Pap Sarolta, Tar Andrea   "...Mert játszva fejlődöm!" Iskolán kívüli személyiség- és közösségfejlesztés diákok részére
2013   Péter Tímea   Amikor veszteség ér. Gyászmunkás technikák, saját élményű - önsegítő csoport
2013   Péter Erika, drd. Simon Kinga Katalin   Pozitív pszichoterápia alkalmazása testi-lelki-szellemi egészségünk megőrzéséért, esetekben visszaállításáért
2013   Kiss Gabriella   A segítők lelki egyensúlyának megőrzése - miből meríthetünk erőt?
2013   t. ifj. Czikó László   A hit, mint erőforrás
2013   dr. Albert-Lőrincz Enikő BBTE, Kolozsvár A szakmai közösségben rejlő erőforrások - nagycsoportos műhelymunka

 

Poszter bemutatók

         
2012   dr. Czovek Andrea  Gyermekvédelem és tanárszerep-felfogás az iskolában   
2012   dr. Szebeni Rita  Pedagógusok mentálhigiénéje - tanári személyiségvizsgálatok tükrében   
2012   Csibi Sándor - Csibi Mónika - Kolozsvári Csaba - Klement Mariann  Az agresszió pszichoszociális tényezőinek vizsgálata középiskolás tanulók körében   
2012   dr. Fazakas Ida  Pályaorientáció és pályaismeret az iskolában mentálhigiénés megközelítésben   
2012   Pacsuta István  Felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók értékvizsgálata   
2012   dr. Hadnagy József  A csoportmunka, mint mentálhigiénés munkaforma, oktatásának egy lehetséges modellje a szociálpedagógus képzésben   

Küldetésünk

A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont szakmai erőforrásokat, útmutatást és támogatást biztosít a szociális háló szereplői (nonprofit szervezetek, szolgáltatók, szakemberek, szociális szakon tanuló egyetemisták) számára a térség szociális hálójának fejlesztése, a helyi közösség életképességének növelése érdekében.

Fenntartóink

A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpontot
a Műhely Egyesület és az
Egyesület a Gyergyói Ifjúsági Központért működteti

Támogatóink

  • Bethlen Gábor Alap
  • Communitas Alapítvány
  • Een Helpende Hand Alapítvány
  • Hargita Megye Tanácsa

További támogatók

Kapcsolat

Programfelelős:
dr. Dániel Botond

535500 Gyergyószentmiklós,
Bucsin negyed 12/B/32
Tel: 0740.05.36.04
e-mail: danielbotond@muhely.eu