Gyergyói szociális munkás egyetemisták és frissen végzettek csoportja

A Gyergyói szociális munkás egyetemisták és frissen végzettek szakmai csoportját 2015 júliusában hoztuk létre. Egy kis szakmai közösséget akartunk létrehozni, ahol a szociális munkás hallgatók együtt dolgozzanak, és így eredményesebbek legyenek. A csoportnak egy tehetséggondozó, életpályatámogató funkciója is volt, továbbá szerettük volna azt, hogy egy kis csapat jöjjön létre, amely be tud kapcsolódni az Erőforrásközpont fejlesztő munkájába.

A csoportnak kezdetben 15 tagja volt, amely egy év után 16-ra bővült. A tagok között alapképzésben szociális munkát tanuló, és mesteris egyetemisták is voltak minden évfolyamról, valamint frissen végzettek (hat személy).

Első évben négy csoporttalálkozót szerveztünk, amely segített összehozni a csapatot. Ezek eredményeként szerveztük meg az I. Gyergyói Szociális Munkás diákkonferenciát, ahol a csoport négy tagja is előadást tartott. Fodor Rita vállalta a következő diákkonferencia szervezését, Mihálydeák Orsolya pedig a szakkönyvtár működtetését. Elindítottuk a SocioStartUp programunkat is, amely a végzős és pályakezdő szociális munkások szakmai projektjeit támogatja. Ezen nagyobb megvalósítások mellett különböző támogató információkkal segítettünk abban, hogy a csoport néhány tagja konferenciákon (hallgatóként), képzéseken vegyen részt (például Fodor Rita, aki egy spanyolországi képzésen tanulta meg a falfestést, mint közösségépítő módszert, azóta pedig több szakmai programot is szervezett itthon), illetve Gyergyószentmiklóson meghirdetett állásokra tudjon jelentkezni.

A 15 fős csoport nem minden tagja vett részt a tevékenységben, de igyekeztünk folyamatosan nyitottak maradni.

Második évben tovább folytatódtak a találkozók (szintén négy-öt alkalommal sikerült megszervezzük), újra megszerveztük a diákkonferenciát, szociális munka szekcióval együtt, elindult az aktivitás a könyvtárban. A csoport tagjait publikálási lehetőségekkel segítettük, konzultációt szerveztünk a tudományos diákköri konferenciára való felkészülés támogatására. A csoport tagjai részt vettek a szociális munka napján, drogfórumon és mentálhigiénés napokon, néhányan a szervezésben is segítettek. Egy adománynak köszönhetően a csoport minden tagjának tudtunk szakmai könyvcsomagot biztosítani, aki igényelte.

A csoport aktív tagjai beépültek az Erőforrásközpont csapatába, belőlük alakult ki a programfelelősök magja, akikhez 2016-ban és 2017-ben a nyári gyakornokok csatlakoztak. Mindennek azonban egy olyan hatása is volt, hogy a szakmai csoport találkozói átalakultak, illetve elmaradtak, az aktív tagok immár az erőforrásközpont megbeszélésein, műhelymunkáin találkozunk.

Mindezek mellett, habár a csoportnak már alig van önálló tevékenysége, az információk áramlása még működik, a facebook csoportunkat továbbra is fenntartjuk.

 

Küldetésünk

A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont szakmai erőforrásokat, útmutatást és támogatást biztosít a szociális háló szereplői (nonprofit szervezetek, szolgáltatók, szakemberek, szociális szakon tanuló egyetemisták) számára a térség szociális hálójának fejlesztése, a helyi közösség életképességének növelése érdekében.

Fenntartóink

A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpontot
a Műhely Egyesület és az
Egyesület a Gyergyói Ifjúsági Központért működteti

Támogatóink

  • Bethlen Gábor Alap
  • Communitas Alapítvány
  • Een Helpende Hand Alapítvány
  • Hargita Megye Tanácsa

További támogatók

Kapcsolat

Programfelelős:
dr. Dániel Botond

535500 Gyergyószentmiklós,
Bucsin negyed 12/B/32
Tel: 0740.05.36.04
e-mail: danielbotond@muhely.eu