dr. Dániel Botond

Image
 • szociális háló és erdélyi magyar szociális tevékenységű nonprofit szervezetek
 • szervezetszociológia, nonprofit szervezetek
 • szociális munka végzettek szakmai életpályája
 • fiatalok munkaerőpiaci elhelyezkedése és karrierje
 • diáktanácsok és iskolai demokrácia
 • oktatás és ifjúságszociológia, önkéntesség
 • közösségfejlesztés, szervezetfejlesztés és településfejlesztés

 

Jelenlegi tantárgyak:

 • Az emberi erőforrás menedzsment alapjai
 • Emberi erőforrás értékelés és fejlesztés
 • Szervezetszociológia (alapképzés és mesteri)
 • Projektmenedzsment és pályázatírás alapok

Korábbi tantárgyak:

 • Szervezeti kommunikáció
 • Szervezetfejlesztés
 • Bevezetés a kutatásmódszertanba (szemináriumok)

 

Mentorálás

 

Szakdolgozó és sikeresen diplomát szerzett hallgatók neve és a szakdolgozatuk címe

2023/2024

1. Bedő Nóra-Boglárka: HR folyamatokat támogató digitális megoldások. BBTE humán erőforrás szak

2. Karasi Réka: Az otthoni és munkahelyi környezettudatos szokások kölcsönhatása egy Zöld Iroda program iránt érdeklődő szervezetnél. BBTE humán erőforrás szak

3. Lelkes Noémi: Munka-magánélet egyensúly home officeban. Időgazdálkodási stratégiák a határok megőrzése érdekében. BBTE humán erőforrás szak

4. Lippai Bettina: Környezettudatos gondolkodásmódok és gyakorlatok egy felsőoktatási háttérintézményben. BBTE humán erőforrás szak

5. Prezsmer Bernadett: A kolozsvári szakkollégiumok működésének elemzése a humánerőforrás menedzsment szempontjából. BBTE Humán erőforrás menedzsment és szervezetszociológia mesterszak.

6. Szombatfalvi Etelka: Mentálhigiéné a munka világában. BBTE humán erőforrás szak

7. Téglás Rezső: A társadalmi érzékenység elemzése a romániai vállalkozói szférában és annak hatása a romániai nem kormányzati szervezetekre. BBTE szociális munka szak, drd. Rusu Szidóniával társvezetésben.

8. Teleki Csongor-Tibor: Az erdélyi magyar egyetemisták pénzügyi tudatossága. BBTE Településfejlesztésben alkalmazott szociológia mesterszak. drd. Rusu Szidóniával társvezetésben.

2022/2023

9. Elekes István: Hogyan hat a keresztény vállalkozó hite a vállalkozása filozófiájára és működésére? Vállalkozáskutatás Hargita megyében a vállalkozók narratívái alapján. BBTE Humán erőforrás menedzsment és szervezetszociológia mesterszak.

10. Gubás Szidónia: A fiatalok társadalmi részvételét támogató program vizsgálata Sepsiszentgyörgyön. BBTE szociológia szak

11. Koch Dóra: Az első egyetemi tanév hatása a HR hallgatók szakmaképének változására. BBTE humán erőforrás szak

12. Lucza Eszter-Orsolya: A kiégést befolyásoló munkahelyi tényezők Szilágy megyei pedagógusok körében. BBTE Humán erőforrás menedzsment és szervezetszociológia mesterszak.

13. Székely Adrienn: HR folyamatok digitalizációjának vizsgálata vállalatirányítási (ERP) szoftvert használó vállalkozások körében. BBTE Humán erőforrás menedzsment és szervezetszociológia mesterszak.

14. Tasnádi Erika-Nóra: Az önkéntesség szerepe a munkaerőpiacra való belépésre nézve. BBTE humán erőforrás szak

2021/2022

15. Boros Anna: Erdélyi magyar diplomások migrációja az anyaországba és elhelyezkedési esélyeik a munkaerőpiac humán erőforrás menedzsment területén. BBTE humán erőforrás szak

16. Fodor Boglárka: Gyergyószéki civil szervezetek online kommunikációja. BBTE kommunikáció és közkapcsolatok szak

17. Gyimesvölgyi Klára: Pályakezdő HR-esek a munkaerőpiacon. BBTE humán erőforrás szak

18. Incze Henrietta: Az erdélyi magyar egyetemisták jövőtervezése. BBTE humán erőforrás szak

19. Molnos Frida-Aletta: Erdélyi ifjúsági szervezetek önkénteseinek motivációs mintázatai. BBTE humán erőforrás szak

20. Pál Tímea-Anna: A szervezeti környezettudatosság hatása a munkavállalói elégedettségre és elkötelezettségre. BBTE humán erőforrás szak

21. Sarány Réka: A vállalatok belső felelősségvállalása CSR megközelítésben. BBTE kommunikáció és közkapcsolatok szak.

22. Sütő Johanna-Krisztina: Önkéntesprogram elemzése nonprofit szervezetnél. BBTE humán erőforrás szak.

23. Szőllősi Izabella Krisztina: A középiskolát végző diákok továbbtanulási tervei és elképzeléseik a munka világáról. BBTE humán erőforrás szak.

2020/2021

24. Becsky Panna: Fenntarthatóságra törekvő szervezetek Székelyföldön. Az Európai Zöld Iroda (EGO) modellt kipróbált szervezetek tapasztalatainak vizsgálata. BBTE humán erőforrás szak

25. Bocz Henrietta Nóra: Az erdélyi magyar elsőéves egyetemisták pályaválasztása. BBTE humán erőforrás szak

26. Füleki Zsófia: A munka-magánélet egyensúlyának vizsgálata az erdélyi magyar doktoranduszok körében. BBTE humán erőforrás szak

27. Gál Szidónia: Egyetemisták pénzügyi tudatossága a Covid-19 vírus idején. BBTE humán erőforrás szak

28. Reinbold Sarolta: Munkavállalási és munkahelyi motiváció dolgozó egyetemisták körében. BBTE humán erőforrás szak

29. Ruzsa Judith-Zsófia: Munka-magánélet egyensúlyi változások egy szociális intézményben a Covid-19 világjárvány idején. BBTE humán erőforrás szak

30. Székely Adrienn: Pályakezdő HR szakemberek a munkaerőpiacon. BBTE humán erőforrás szak

31. Tálas Beáta: Otthoni munkavégzéssel kapcsolatos nehézségek és stratégiák, avagy home office a Korona idején. BBTE humán erőforrás szak

32. Bartalis Ágnes: Frissdiplomás pedagógusok munkaerő-piaci átmenetének vizsgálata. BBTE humán erőforrás menedzsment és szervezetszociológia mesterszak

33. Forgács Judit-Barbara: Coaching szolgáltatások feltérképezése Kolozsváron. BBTE humán erőforrás menedzsment és szervezetszociológia mesterszak

34. Papp Szendi-Hajnalka: Munkahelyi demokrácia a kolozsvári multinacionális vállalatoknál. BBTE humán erőforrás menedzsment és szervezetszociológia mesterszak

2019/2020

35. Menyhárt Helga-Viktória: Tanuló szervezetek. Hogyan segítik az induló vállalkozások a munkatársak tanulását? BBTE humán erőforrás menedzsment és szervezetszociológia mesterszak

2018/2019

36. Szántó Anna: Az egyetemi szakváltás mozgatórugói a posztadoleszcens életszakaszban lévő fiatalok körében. Összehasonlító elemzés a Babeș-Bolyai Tudományegyetem és a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett kutatás alapján, BBTE humán erőforrás szak

2017/2018

37. Sárosi Réka: Presztízs-motivált utazások a kolozsvári egyetemisták körében, BBTE turizmusföldrajz szak

2016/2017

38. Vanyó (Kopacz) Zsuzsanna: Rövid- és hosszú-távú külföldi munkavállalás hatása gyergyószentmiklósi családok életére, BBTE szociális munka szak

2015/2016

39. Deák Enikő: Mentálhigiénés, támogató csoport szociális munkások számára, BBTE Tanácsadás a szociális munkában mesteri szak

40. Dénes Eszter: A nemzetközi mobilitás hatása a fiatalok életpályájának alakulására. Előnyök és nehézségek, BBTE teológia – szociális munka szak

41. Márton Noémi Éva: A szórványkollégium szerepe a Magyardécsei Általános Iskola megmaradásában, BBTE Közintézmények és nonprofit szervezetek vezetésében alkalmazott szociológia mesterképzés

42. Fazakas Alíz: Kolozsvári magyar szociális szervezetek önkéntes foglalkoztatási gyakorlata, BBTE humán erőforrás menedzsment szak

43. Sipos Tábita: A kolozsvári magyar szociális szervezetek önkénteseinek motivációi, BBTE szociális munka szak

2014/2015

44. Rusu Szidónia: Önkéntességi mintázatok az észak-erdélyi és székelyföldi középiskolások körében, BBTE szociológia szak

45. Olaru Júlia: Az árnyékoktatás vizsgálata az észak-erdélyi és székelyföldi középiskolások körében, BBTE szociológia szak

46. Szász Tünde-Enikő: A vármezői hőlégballon-fesztivál hatása a településre, BBTE turizmusföldrajz

 

Tehetséggondozó programban mentorálás

2022/2023

1. Elekes István: Hogyan hat a keresztény vállalkozó hite a vállalkozása filozófiájára és működésére? Keresztény vállalkozáskutatás Hargita megyében 2023-ban., Balassi Bálint-ösztöndíjprogram Márton Áron-ösztöndíj, Külgazdasági és Külügyminisztérium, Budapest.

2021/2022

1. Boros Anna: Erdélyi magyar diplomások migrációja az anyaországba és elhelyezkedési esélyeik a munkaerőpiac humán erőforrás menedzsment területén, Balassi Bálint-ösztöndíjprogram Klebelsberg Kuno tehetséggondozó ösztöndíj, Külgazdasági és Külügyminisztérium, Budapest.

2018/2019

1. Fodor Rita: Mentálhigiénés foglalkoztatási programok vizsgálata az erdélyi magyar szociális ellátórendszerben, Sapientia Hungariae Alapítvány Collegium Talentum Program

2017/2018

2. Gyenes Kincső: „Napfelkelők Szatmárnémetiben”, Balassi Intézet Márton Áron Tehetséggondozó Szakkollégiumi Program

2016/2017

3. Fodor Rita: Közösségi részvétel és reziliencia vizsgálata egy gyergyószentmiklósi egyházközségben, Balassi Intézet Márton Áron Kutatói Szakkollégiumi Program

2015/2016

4. Deák Enikő: Mentálhigiénés támogató csoport kezdő szociális munkások számára, Balassi Intézet Márton Áron Tehetséggondozó Szakkollégiumi Program

 

Tudományos Diákköri Konferenciára vagy más szakmai/tanulmányi versenyre felkészített hallgatók

2024

 1. Bedő Nóra Boglárka, XVII. reál- és humántudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK), HR folyamatokat támogató digitális megoldások, a Romániában elterjedt HR szoftverek összehasonlító vizsgálata, III. hely, Szociológia, antropológia és humán erőforrás szekció
 2. Szombatfalvi Etelka, XVII. reál- és humántudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK), Mentálhigiéné a munka világában, helyezés nélkül, Szociológia, antropológia és humán erőforrás szekció

2023

 1. Gubás Szidónia, XXVI. reál- és humántudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK), A fiatalok társadalmi részvételét támogató program vizsgálata Sepsiszentgyörgyön, dicséret, Humán erőforrás, Szociális munka és Szociológia, antropológia szekció szekció

2022

 1. Incze Henrietta, XXV. reál- és humántudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK), Az erdélyi magyar egyetemisták jövőtervezése, II. hely, Szociális munka, szociológia és antropológia, emberi erőforrás, néprajz szekció
 2. Molnos Frida Aletta, XXV. reál- és humántudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK), Erdélyi ifjúsági ernyőszervezetek önkénteseinek motivációs mintázatai, III. hely, Szociális munka, szociológia és antropológia, emberi erőforrás, néprajz szekció

2021

 1. Becsky Panna, XXIV. reál- és humántudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK), Fenntarthatóságra törekvő szervezetek Székelyföldön. Az Európai Zöld Iroda (EGO) modellt kipróbált szervezetek tapasztalatainak vizsgálata, II. hely, Humán erőforrás szekció
 2. Bocz Henrietta Nóra, XXIV. reál- és humántudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK), A Babeș-Bolyai Tudományegyetem magyar egyetemistáinak szak- és pályaválasztása, III. hely, Szociológia és szociális munka szekció
 3. Füleki Zsófia, XXIV. reál- és humántudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK), A munka-magánélet egyensúlyának vizsgálata az erdélyi magyar doktoranduszok körében, I. hely, Humán erőforrás szekció
 4. Reinbold Sarolta, XXIV. reál- és humántudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK), Munkavállalási és munkahelyi motiváció dolgozó egyetemisták körében, II. hely, Humán erőforrás szekció
 5. Székely Adrienn, XXIV. reál- és humántudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK), Pályakezdő HR szakemberek a munkaerőpiacon - munkáltatói kompetenciaelvárások vizsgálata szakmai kompetenciamodellek elemzése által, III. hely, Humán erőforrás szekció

2019

 1. Timár Tímea: XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK), Gödöllő, Autonómia a hétköznapokban. Közösségek autonómiafokának vizsgálata a reziliencia fogalom segítségével, Társadalomtudományi Szekció, Politikatudomány 3. tagozat, különdíj (SAS Institute Kft. különdíja)
 2. Gogolák-Hrubecz Nóra Zsófia - Becsky Panna: XXII. reál- és humántudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK), A Z generáció integrálása a munkaerőpiacra, dicséret, Szociológia és antropológia szekció

2018

8. Gyenes Kincső, XXI. reál- és humántudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK), A szociális ellátórendszer válasza egy nagyvárosi szegregált közösség (szociális) igényeire, dicséret, Szociális munka szekció

9. Márkos Ágnes, XXI. reál- és humántudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK), Iskolai agresszió Székelyföldön, III. hely, Szociális munka szekció

10. Réti Ingrid-Beáta, XXI. reál- és humántudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK), A kolozsvári magyar nyelvű szociológia, antropológia és humán erőforrás menedzsment képzés vizsgálata (1997-2016), helyezés nélkül, Szociológia és antropológia szekció

11. Timár Tímea, XXI. reál- és humántudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK), Autonómia a hétköznapokban. Közösségek autonómiafokának vizsgálata a reziliencia fogalom segítségével, I. hely, Állam- és jogtudományok – Jelenkor és nemzetközi kapcsolatok – Politológia szekció

 2017

12. Fodor Rita, XX. reál- és humántudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK), A falfestés módszerének bemutatása, alkalmazása és egy további projektet megalapozó háttérkutatás Gyergyószentmiklóson, I. hely, szociális munka szekció

13. Réti Ingrid, XX. reál- és humántudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK), Kolozsvári szociális munka képzés, III. hely, szociális munka szekció

14. Kémenes Edina, XX. reál- és humántudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK), A gyergyószentmiklósi szociális szolgáltatások nemzetközi kapcsolatai, szociális munka szekció

15. Fodor Rita, XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK), Budapest, Iskolai motiváció és családi háttér összefüggéseinek vizsgálata két gyergyószentmiklósi középiskolában, 9-11. osztályos diákok körében, Társadalomtudományi Szekció, Szociális munka – szociálpolitika 2. tagozat

 2016

16. Fodor Rita, XIX. reál- és humántudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK), Iskolai motiváció és családi háttér összefüggéseinek vizsgálata két gyergyószentmiklósi középiskolában, 9-11. osztályos diákok körében, I. hely, szociális munka szekció

17. Deák Enikő, XIX. reál- és humántudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK), Mentálhigiénés, támogató csoport szociális munkások számára, dicséret

18. Fazakas Alíz, XIX. reál- és humántudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK), Kolozsvári magyar szociális szervezetek önkéntesfoglalkoztatási gyakorlata, helyezés nélkül

19. Gáspár Szeréna, XIX. reál- és humántudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK), Diáktanács: informális csoport, szervezet, szubkultúra?, helyezés nélkül

20. György Botond, XIX. reál- és humántudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK), Diáktanácsok a demokráciában, demokrácia a diáktanácsokban, helyezés nélkül

2015

21. Rusu Szidónia, XVIII. reál- és humántudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK), Középiskolások önkéntességi hajlama, helyezés nélkül

 

 

Erdélyi magyar szociális háló, nonprofit szervezetek

Az erdélyi magyar szociális háló szerkezetének, erőforrásainak elemzése

Dániel Botond (2018)
Erdélyi Társadalom, 2018/1, 169-204
DOI: 10.17177/77171.212

Az erdélyi magyar nonprofit hátterű szociális szféra szociológiai jellemzői

Dániel Botond (2014)
Civil Szemle, 2014/1, 81-107
ISSN: 1786-3341, IF-2014: 0,264
civilszemle.hu

Szociális ellátórendszer romániai szenvedélybetegek számára

Dániel Botond (2016)
Korunk XXVII, 2016/11, 99-103
ISSN: 1222-8338
CEEOL

A helyi szociális háló vizsgálata a közösségi reziliencia szemszögéből Gyergyószentmiklóson

Dániel Botond, Deák Enikő (2015)
Erdélyi Társadalom, 2015/1, 21-43
DOI: 10.17177/77171.2

A romániai magyar kulturális szervezetek erőforrásainak szociológiai vizsgálata

Dániel Botond, Kiss Dénes (2014)
Civil Szemle, 2014/4, 71-106
ISSN: 1786-3341, IF-2014: 0,264
civilszemle.hu

Az erdélyi magyar fiatalok szervezeti részvételének elemzése

Dániel Botond (2020)
in Veres Valér (szerk): Erdélyi magyar ifjúság: Szociológiai jellegzetességek és változások 2001 és 2016 között, Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány, 185-206. oldal
https://libraria.ubbcluj.ro/produs/erdelyi-magyar-ifjusag/

 

Fiatalok munkaerőpiaci elhelyezkedése és karrierje

A román nyelvi kompetenciák fontossága a magyarul végzett szociális munkások munkaerőpiaci érvényesülésében

Dániel Botond, Albert-Lőrincz Enikő (2014)
Magyar Kisebbség, 2014/2, 33-59

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem szociális munka végzetteinek szakmai életpálya-vizsgálata. Az oktatástól a munkaerőpiacig.

Dániel Botond (2013)
PhD disszertáció, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Szociológia Doktori Iskola

Erdélyi magyar fiatalok jövőterveinek, munkaerőpiaci helyzetének, etnikai fogyasztásának vizsgálata

Dániel Botond (2013)
in Szabó Andrea, Bauer Béla, Pillók Péter (szerk): MOZAIK 2011. Magyar fiatalok a Kárpát-medencében, Belvedere Meridionale Alapítvány, Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet, Szeged-Budapest, 169-198. oldal

Erdélyi magyar doktorandusz-hallgatók életpálya vizsgálata

Székely Tünde, Dániel Botond, Talpas Botond (2013)
Kisebbségkutatás, 2013/3, 34-59

Diplomás karrierminták az erdélyi magyar fiatalok körében

Csata Zsombor, Dániel Botond, Kiss Dénes, Ruszuly Emese, Sólyom Zsuzsa (2009)
Erdélyi Társadalom, 2009/1
DOI: 10.17177/77171.100

Erdélyi magyar fiatal diplomások karrierje, migrációja, felnőttoktatási igényei

Csata Zsombor, Bogdán Annamária, Dániel Botond, Kiss Dénes, Palkó Emília, Ruszuly Emese, Sólyom Zsuzsa (2007)
fejezet a Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet: Karrierutak vagy parkolópályák? Friss diplomások karrierje, migrációja, munkaerőpiaci igényei a Kárpát medencében zárójelentésben. http://www.mtaki.hu/docs/mandel_kinga_all_in_one/mandel_kinga_karrierutak_vagy_parkolopalyak_zarojelentes.pdf

Átmenet a képzésből a munka világába az erdélyi diplomás fiatalok körében

Csata Zsombor, Dániel Botond (2007)
Új Ifjúsági Szemle, 2007/2

Pályakezdő fiatalok a munkaerőpiacon

Csata Zsombor, Dániel Botond, Pop Carmen (2006)
Erdélyi Társadalom, 2006/1
DOI: 10.17177/77171.60

Átmenet a képzésből a munka világába az erdélyi magyar fiatalok körében

Csata Zsombor, Dániel Botond (2005)
Korunk, 2005 november
ISSN: 1222-8338

 

Diáktanácsok és iskolai demokrácia

A diáktanácsok vizsgálatának lehetséges irányai és módszerei

Dániel Botond (2016)
Erdélyi Társadalom, 2016/2, 9-28
DOI: 10.17177/77171.182

Diáktanács és iskolai demokrácia

Dániel Botond (2017)
Bodó Barna (szerk): Erdélyi Magyar Civil Évkönyv 2016-2017, MCSZESZ - Europrint, Nagyvárad
ISSN: 2360-1140, 139-158

Diáktanácsok. A középiskolások önszerveződéséről

Dániel Botond (2016)
Korunk XXVII, 2016/5, 34-40
ISSN: 1222-8338
CEEOL

 

Ifjúság, oktatás

Egy innovatív keresztény ifjúsági szervezet önkéntes programjának elemzése: tapasztalatok és javaslatok

Dániel Botond - Sütő Johanna-Krisztina (2023)
Önkéntes Szemle, 2023/3, 78-99
e-ISSN: 2786-0620
CEEOL
DOI: 10.53585/OnkSzem.2023.2.78-99

Középiskolások vállalkozókedve

Dániel Botond (2019)
Korunk XXX, 2019/10, 47-54
ISSN: 1222-8338
CEEOL, EBSCO (MLA International Bibliography with Full Text)

Factors Contributing to Receptivity to New Clean Air Law Among Transylvanian Teenagers

Albert-Lőrincz Enikő, Dániel Botond, Foley L. Kristie, Gáspárik Ildikó Andrea, Szabó Béla, Paulik Edit (2019)
Albert-Lőrincz Enikő (szerk) (2019): Community-based Interventional Research to Prevent Adolescent Smoking, Lambert Academic Publishing
ISBN: 978-620-00827-5, 144-150

Factors contributing to receptivity to new clean air law among Transylvanian Teenagers

Albert-Lőrincz Enikő, Dániel Botond, Foley L. Kristie, Szabó Béla, Paulik Edit, Gáspárik Ildikó Andrea (2019)
Journal of Romanian Literary Studies – International Romanian Humanities Journal, Published by ARHIPELAG XXI Press, Tg.Mures (16), 2019, 106-111
ISBN: 978-606-8624-00-6, E-ISSN: 2248-3004 (ERIH-PLUS, CEEOL)
https://old.upm.ro/jrls/JRLS-16/Volume-16.pdf

Beszámoló a dohányzás-ellenes törvény fogadtatásáról és rövidtávú hatásairól erdélyi serdülők körében

Albert-Lőrincz Enikő, Dániel Botond, Gáspárik Ildikó, Szabó Béla (2017)
Erdélyi Társadalom 2017/2, 69-81
(ISSN: 1583-6347, CEEOL, GESIS, ProQuest, Index Copernicus, DataCite adatbázisokban indexált lap)
DOI: 10.17177/77171.202

Feltáró-beavatkozó kutatás a serdülők dohányzásáról (Négy egyetem oktatói három erdélyi megyében)

Albert-Lőrincz Enikő, Gáspárik Ildikó, Albert-Lőrincz Márton, Barna Gergely, Bernáth Krisztina, Dániel Botond, Szabó Béla (2016)
Korunk XXVII, 2016/11, 90-98
CEEOL

Iskolai motivációs mintákban és tanulási stratégiák fejlettségében tapasztalható társadalmi különbségek vizsgálata kilencedikes diákoknál

Dániel Botond (2010)
Erdélyi Társadalom, 2010/2, 89-106
DOI: 10.17177/77171.109

A tanulás öröme, a lélek egészsége

Dániel Botond (2010)
ETDK dolgozat
http://etdk.adatbank.transindex.ro

Iskola és társadalmi egyenlőtlenség

Dániel Botond (2003)
Közoktatás – Országos Pedagógiai Magazin, 2003 július

 

 

Egyéb publikációk

Csak ezt a gyönyörű szép világot látni örökké

Dániel Margit, Dániel Botond (2021)
in Berszán Lídia (szerk.): Így éltünk mi. Életút és megküzdés.
Egyetemi Műhely Kiadó - Bolyai Társaság. Kolozsvár.
ISBN: 978-606-8886-63-3

A Gyergyói Szemle Egyesület vállalkozásai

Nagy József, Dániel Botond (2018)
Korunk, 2018/10, 121-124
CEEOL

Elmélet és módszertan a szociális munkában: közösségfejlesztés

Szabó Béla – Dániel Botond (2016)
Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár
ISBN: 978-606-37-0068-2

Székelyek a francia idegenlégióban. Zsoldosok és/vagy vendégmunkások?

Sólyom István, Dániel Botond (2015)
Gyergyói Szemle, 2015/1, 103-115
www.gyergyoiszemle.ro

Értékközvetítés, habitus formálás, mint az új kihívásoknak való megfelelés eszköze

Dániel Botond (2012)
Civil Fórum, 2012/1

Ifjúsági Központ Gyergyószentmiklóson

Dániel Botond (2008)
konferencia dolgozat, Gyergyószentmiklós Integrált Városfejlesztési Terve, 48-59
http://ifikozpont.ro/ifjusagi-tevekenyseg/ifjusagi-kezdemenyezesek/ifjusagi-kozpont/430-ifjusagi-kozpont-gyergyoszentmikloson.html

Életmódkutatás Gyergyószentmiklóson

Dániel Botond (2003)
kutatási jelentés, WEB Szociológiai Magazin 2003/1, 49-50

A temesvári kiáltvány

Balla Réka, Dániel Botond (2002)
fordítás, WEB Szociológiai Magazin, 2002/1

Gyergyószéki Középiskolások 2018

2018-2019
saját kutatás, a kutatócsoport vezetője, projektmenedzser, a Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács és a Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont szervezésében.

A gyergyószentmiklósi Szent István római katolikus plébánia gyülekezetének vallásossága és szociális helyzete

2016-2018
saját kutatás, a kutatócsoport tagja, projektmenedzser, a Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont szervezésében.

Az erdélyi magyar szociális szervezetek kutatása: a szociális háló szerkezete, a szervezetek erőforrásai és online kommunikációs szokásai

2015-2016
saját kutatás, MTA Domus Junior Szülőföldi ösztöndíj, Székely Előfutár Alapítvány kutatói ösztöndíj

A gyergyószéki diáktanácsok helyzete

2016
saját kutatás, A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont szervezésében

A gyergyói szociális szolgáltatások kutatása I-III.

2012-2016
saját kutatás, Műhely Egyesület és BBTE szociális munka tanszék szervezésében

Karrier Panel 2015 – életpálya-vizsgálat 2015

2015
kutatásvezető, Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány szervezésében
[Részletek...]

A romániai magyar nonprofit szektor erőforrással való ellátottságának szociológiai vizsgálata egyes almezőinek összehasonlítása által

2014
saját kutatás, Romániai Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kutatói ösztöndíj

Aranymetszés 2013. Kutatás a Kárpát-medencei doktoranduszok helyzetéről, jövőterveiről és a doktori programmal kapcsolatos elégedettségükről

2013
kapcsolattartó, a kutatócsoport tagja

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem szociális munka végzetteinek szakmai életpálya-vizsgálata. Az oktatástól a munkaerőpiacig

2010-2013
saját kutatás, PhD kutatás

MOZAIK 2011. Magyar Fiatalok a Kárpát-medencében

2011-2012
kutatócsoport tagja (fókuszcsoportos interjúk elemzése, tanulmányírás), Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet

Középiskolások tanulási képességeinek fejlesztése tréning módszerekkel

2009
saját kutatás, magiszteri disszertáció

Karrierutak vagy parkolópályák? Friss diplomások karrierje, migrációs tendenciája, felnőttképézsi igényei a Kárpát-medencében

2006-2007
segédkutató, MTA Kisebbségkutatási Intézet, Max Weber Társadalomktatásért Alapítvány

Pályakezdő diplomások a munkaerőpiacon

2004-2005
saját kutatás, szakdolgozat

Educational measures for the Roma minority in Romania. The effectiveness of integrated and segregated education

2004-2005
segédkutató, CCRIT (Etnikumközi kapcsolatok kutatásának központja) Kolozsvár

A Salamonos diákok és az információs társadalom

2003
saját kutatás

Küldetésünk

A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont szakmai erőforrásokat, útmutatást és támogatást biztosít a szociális háló szereplői (nonprofit szervezetek, szolgáltatók, szakemberek, szociális szakon tanuló egyetemisták) számára a térség szociális hálójának fejlesztése, a helyi közösség életképességének növelése érdekében.

Fenntartóink

A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpontot
a Műhely Egyesület és az
Egyesület a Gyergyói Ifjúsági Központért működteti

Támogatóink

 • Bethlen Gábor Alap
 • Communitas Alapítvány
 • Een Helpende Hand Alapítvány
 • Hargita Megye Tanácsa

További támogatók

Kapcsolat

Programfelelős:
dr. Dániel Botond

535500 Gyergyószentmiklós,
Bucsin negyed 12/B/32
Tel: 0740.05.36.04
e-mail: danielbotond@muhely.eu