Ifjúságkutatás szakirodalom

 

Erdélyi Magyar Fiatalok 2008

 • Kiss Tamás - Barna Gergő - Sólyom Zsuzsa (2008): Erdélyi magyar fiatalok 2008. Közvélemény-kutatás az erdélyi magyar fiatalok társadalmi helyzetéről és elvárásairól. Összehasonlító gyorsjelentés.
  • Elégedettség/közérzet
  • Anyagi helyzet
  • A fiatalok problémái
  • Család, gyermekvállalás, jövőtervezés
  • Politikai részvétel, érdeklődés
  • Médiafogyasztás, internet- és számítógép-használat
  • Szabadidő, kulturális fogyasztás
  • Ifjúsági szervezetek
  • Tolerancia, interetnikus viszonyok
  • Nyelvismeret, nyelvhasználat
  • Migrációs tapasztalat és potenciál
 • Kiss Tamás - Barna Gergő (2011): Erdélyi magyar fiatalok. Összehasonlító elemzés.
  • Veres Valér: A fiatalok munkaerőpiaci helyzete, a társadalmi közérzet és a problémaérzékelés rétegspecifikus eltérései (ifjúsági élet, fiatalok problémái)
  • Iulian N. Dalu: Oktatás és munka a román és magyar fiatalok értékrendjében (jövőtervek, pályaválasztás)
  • Barna Gergő: Szabadidő, kultúra, média, internet - román és magyar fiatalok fogyasztási szokásai (szabadidő eltöltése, online jelenlét)
  • Bokor Zsuzsa: Retradicionalizálódás? Erdélyi fiatalok a családról, gyermekekről, főzésről és munkáról (jövőtervek)
  • Sorin Mitulescu: A fiatalok és a család (jövőtervek)
  • Gina Angelescu: Külföld 3D-ben. Hasonlóságok és különbségek az erdélyi magyar fiatalok és a román fiatalok migrációs viselkedésében (jövőtervek, migráció)
  • Ercsei Kálmán - Kiss Zita - Szabó Júlia: Fiatalok szabadidős fogyasztása, önállósodása és jövőképe a marosvásárhelyi Félsziget-vizsgálatok alapján (szabadidő eltöltése, jövőtervek)
  • Veress Ilka: A romániai fiatalok értékrendjéről (közélet)
  • Sólyom Andrea: Politikai kultúra és társadalmi értékek (ifjúsági élet, közélet)

Mozaik 2011

 • Szabó Andrea - Bauer Béla - Pillók Péter (2013): Mozaik 2011. Magyar fiatalok a Kárpát-medencében
  • Székely Tünde: Erdély - Románia. Országonkénti elemzések
  • Dániel Botond: Erdélyi magyar fiatalok jövőterveinek, munkaerőpiaci helyzetének, etnikai fogyasztásának vizsgálata (jövőtervek)
  • Déri András: A Mozaik2011 kutatás eredményeinek politikai dimenziói (ifjúsági élet, közélet?)
  • Galácz Anna - Ságvári Bence: A nyelvi kultúrák és közösségek a digitális benszülött fiatalok körében (nyelvtudás, nyelvi attitűd?)

Magyar Ifjúság 2012

 • Székely Levente (szerk) (2013): Magyar Ifjúság 2012 Tanulmánykötet.
  • Domokos Tamás: Magyar fiatalok és a demográfiai átmenet
  • Nagy Ádám: Az ifjúsági korosztályok meghatározásának egyéni életúton alapuló paradigmája
  • Makay Zsuzsanna: Párkapcsolati magatartás és családalapítás a fiatalok körében (jövőtervek)
  • Nyüsti Szilvia: Oktatási helyzetkép (jövőtervek, továbbtanulás)
  • Gazsó Tibor: Munkaerőpiaci helyzetkép (jövőtervek)
  • Ruff Tamás: Ifjúsági mobilitás: hajlandóság, lehetőségek és tervek (jövőtervek)
  • Nagy Ádám: Szabadidős tervek és tevékenységek (szabadidő eltöltés, iskolán kívüli tevékenységek)
  • Perényi Szilvia: Alacsonyan stagnáló mozgástrend: a fizikai inaktivitás újratermelődése (szabadidő eltöltés, iskolán kívüli tevékenységek)
  • Kitta Gergely: Médiahasználat a magyar ifjúság körében (szabadidő eltöltés)
  • Oross Dániel: Társadalmi közérzet, politikához való viszony (közélet és közérzet)
 • Nagy Ádám - Székely Levente (szerk) (2014): Másodkézből - Magyar Ifjúság 2012
  • Székely Levente: Az új csendes generáció
  • Nagy Ádám: Ifjúsági rétegek 2012
  • Czibere Ibolya: Települési és regionális egyenlőtlenségek a 18-29 éves ifjúsági korosztály körében: munkaerőpiac - jövőtervezés - érvényesülés
  • Balcsók István - Becsei Lilla - Szarvák Tibor: Települési környezet szerepe a fiatalok életében
  • Csizmadia Zoltán - Tóth Péter: Egyéni élethelyzetek konfliktusossága és életminőség a fiatalok körében
  • Birinyi Márk - Szabó Diána: A marginális helyzetben lévő ifjúsági csoportok iskoláztatási esélyei
  • Bogáromi Eszter - Máder Miklós Péter: Úton az önfoglalkoztatás felé
  • Fekete Marianna - Prazsák Gergő: Kulturális kasztrendszer: Autonómia és közösségiség szerepe a fiatalok kulturális aktivitásában (szabadidő)
  • Fazekas Anna: Státuszészlelés és szabadidő (szabadidő)
  • Kovács Klára - Perényi Szilvia: A sportolás és egészség. Kapcsolatok a fiatalok fizikai, mentális, és szociális jóllétének szubjektív szintjével
 • Nagy Ádám - Székely Levente (szerk) (2015): Harmadrészt - Magyar Ifjúság 2012. Regionális helyzetelemzések.
 • Nagy Ádám - Székely Levente (szerk) (2016): Negyedszázad - Magyar Ifjúság 2012
  • ezt majd később

Erdélyi Magyar Fiatalok 2013

 • Barna Gergő - Kiss Tamás (2013): Erdélyi magyar fiatalok 2013. Kutatásjelentés
  • Társadalmi közérzet, elégedettség
  • Anyagi helyzet, szubjektív és objektív mutatók
  • A fiatalok problémái
  • Életút, értékek
  • Család, gyermekvállalás
  • Migrációs tapasztalat, potenciál
  • Szabadidő, kulturális fogyasztás
  • Médiagogyasztás, internet- és számítógép-használat
  • Nyelvismeret, nyelvhasználat
  • Etnikumközi viszonyok
  • Politikai érdeklődés, részvétel
  • Ifjúsági szervezetek

Karrier Panel 2015

GeneZYs 2015

 • Papp Z. Attila (2016): GeneZYs 2015. Kárpát-medencei ifjúságszociológiai felmérés: első adatok
  • Továbbtanulási szándékok
  • Hány éves korban szeretnél először apa/anya lenni?
  • Hogy érzed családod anyagilag...?
  • Milyen gyakran szoktál....? (szabadidő eltöltés)
  • Milyen mértékben jelentenek gondot a fiataloknak az alábbiak? (a fiatalok problémái)
  • Mennyire érdekel a politika?
  • Gondoltál-e arra, hogy végleg kitelepedj külföldre?
  • Családodból jelenleg valaki él-e külföldön?
  • Ha úgy döntenél, hogy elköltöznél, milyen okból hagynád el az országot?
  • Amennyiben végleg kivándorolnál, hol telepednél le szívesebben?
 • Papp Z. Attila (2017): Változó kisebbség. Kárpát-medencei magyar fiatalok. A GeneZYs 2015 kutatás eredményei
  • Zsigmond Csilla: Ifjúság és politika. A határon túl. (közélet)
  • Sólyom Andrea: Előítéletek rendszere a Magyarországgal szomszédos területeken élő magyar nemzetiségű 15-29 éves fiatalok körében (nyelvi attitűd)
  • Papp Z. Attila: Oktatási részvétel és továbbtanulási szándékok a Kárpát-medencei magyar fiatalok körében (jövőtervek, továbbtanulás)
  • Csata Zsombor: Helyzetkép a határon túli magyar fiatalok munkaerőpiaci és gazdasági helyzetéről (jövőtervek, munkaerőpiac, karrier-tervek)
  • Veres Valér: A kolozsvári magyar egyetemi hallgatók szakválasztási motivációi és munkavállalása nemzetiség és társadalmi háttér szerint (továbbtanulás, jövőtervek)
  • Oross Dániel - Szabó Andrea: A magyar egyetemista fiatalok politikai részvételi mintázata (közélet)
  • Gallai Sándor - Janik Szabolcs: Kárpát-medencei magyar fiatalok anyaországba irányuló migrációja (jövőtervek, migráció)
  • Ferenc Viktória: Novus Peregrinus. Külföldről haza? (jövőtervek)
 • Önálló tanulmányok

Magyar Ifjúság 2016

 • (szerk) (2017): Magyar Ifjúság Kutatás 2016. Az ifjúságkutatás első eredményei. Ezek a mai fiatalok!
  • Magyarországi eredmények:
   • Családalapítás, gyermekvállalás, életesemények, fiatalság, felnőtté válás
   • Munkanélküliség és jövőtervek
   • Oktatási helyzetkép és továbbtanulás
   • Szabadidő, egészség, kultúra
   • Digitális média
   • Társadalmi közérzet, politikai érdeklődés, közéleti aktivitás
   • A fiatalok problémái
 • (szerk) (2017): Magyar Ifjúság Kutatás 2016. Magyar Ifjúságkutatás 2016 eredményei. Gyorsjelentés a Kárpát-medencei fiatalokról.
  • Regionális összefoglaló, Erdély
  • Regionális elemzés, Erdély
  • Összehasonlító elemzés: nyelvhasználat, születések száma, elvándorlás, kulturális fogyasztás, stb.
 • Székely Levente (szerk) (2018): Magyar fiatalok a Kárpát-medencében - Magyar Ifjúság Kutatás 2016
  • Papp Z. Attila - Vita Emese: Megmaradás és átörökítés - külhoni magyar fiatalok demográfiai, társadalmi folyamatai
  • Bokányi Zita - Gyorgyovich Miklós - Pillók Péter: Rétegek és társadalmi mobilitás a fiatal társadalmi csoportban
  • Bocsi Veronika: (Kárpát-medencei) Erőforrástérkép - magyar fiatalok az oktatás világában (jövőtervek, továbbtanulás)
  • Szanyi-F. Eleonóra - Susánszky Pál: Iskolapadból a munkaerőpiacra - magyar fiatalok karrierpálya-szakaszainak elemzése
  • Gábrity-Molnár Irén - Morvai Tünde: (Kárpát-medencei) Problématérkép - nemzedéki problémák (fiatalok problémái)
  • Szabó Júlia - Hires-László Kornélia: Régi és új kultúra (szabadidőeltöltés)
  • Székely Levente - Aczél Petra: Magyar világ 2.0 - fiatalok és az újmédia (szabadidő, online jelenlét)
  • Veres Valér - Ruff Tamás: Kötődések - identitás, személyes kapcsolatok és nemzeti-etnikai attitűdök a Kárpát-medence magyar ifjúsága körében (talán nyelvi attitűd??)
  • Szabó Andrea: A magyar fiatalok politikához való viszonya (közélet, közérzet)
  • Mráz Ágoston Sámuel: Fiatal magyar választók (közélet, közérzet)
 • Nagy Ádám (szerk) (2018): Margón kívül - magyar ifjúságkutatás 2016
  • Gregor Anikó: A hazai ifjúság demográfiai jellemzői és az azt kialakító tényezők (szocio-demográfiai háttér)
  • Diósi Pál: Családalapítás és gyerekvállalás (jövőtervek)
  • Széll Krisztián - Nagy Ádám: Oktatási helyzetkép: iskolai életutak, tervek és lehetőségek (jövőtervek, továbbtanulás)
  • Bene Viktória - Krémer Balázs - Pintye Zsolt: A 15-29 éves korosztály foglalkoztatásáról és munkaerőpiaci perspektíváiról - a Magyar Ifjúság Kutatás 2016 adatainak tükrében (jövőtervek)
  • Csizmadia Zoltán: Anyagi helyzet - gazdasági erőforrások (jövőtervek)
  • Csákó Mihály - Sik Domonkos: Állampolgári szocializáció a kivándorlás árnyékában (közélet, jövőtervek)
  • Fekete Mariann - Tibori Timea: Az ifjúság szabadidő-felhasználása a fogyasztói társadalomban (szabadidő, iskolán kívüli tevékenységek)
  • Tóth Péter: Fogyasztás: kultúra, média, IKT, online lét, számítógépes játék (szabadidő, online jelenlét)
  • Fazekas Anna - Nagy Ádám - Monostori Kristóf: "Bú, baj, bánat messze szalad!" - Életesemények, problémák, mobilitás, migráció (jövőtervek, problémák)
  • Oross Dániel - Monostori Kristóf: Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan! - ifjúságügy és civil világ (közélet, önkéntesség)
  • Kabai Imre - Iharosi Tamás - Kabainé Tóth Klára: A társadalmi rétegződés empirikus vizsgálata a fiatalok körében egy speciális többdimenziós modell segítségével (jövőtervek, mobilitás)

 

Küldetésünk

A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont szakmai erőforrásokat, útmutatást és támogatást biztosít a szociális háló szereplői (nonprofit szervezetek, szolgáltatók, szakemberek, szociális szakon tanuló egyetemisták) számára a térség szociális hálójának fejlesztése, a helyi közösség életképességének növelése érdekében.

Fenntartóink

A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpontot
a Műhely Egyesület és az
Egyesület a Gyergyói Ifjúsági Központért működteti

Támogatóink

 • Bethlen Gábor Alap
 • Communitas Alapítvány
 • Een Helpende Hand Alapítvány
 • Hargita Megye Tanácsa

További támogatók

Kapcsolat

Programfelelős:
dr. Dániel Botond

535500 Gyergyószentmiklós,
Bucsin negyed 12/B/32
Tel: 0740.05.36.04
e-mail: danielbotond@muhely.eu