fejlecproba6Publikációk

2018

 • Dániel Botond (2018): Az erdélyi magyar szociális háló szerkezetének, erőforrásainak elemzése. Erdélyi Társadalom 2018/1, 169-204
 • Fodor Rita (2018): Értékeink felszínre hozása és megjelenítése közösségi művészetek által. Korunk 2018/11

2017

 • Fodor Rita - Berszán Lídia (2017): Wall-painting community activities. Method and application. Balla Annamária - Bernáth Krisztina (szerk): New Horizons in Social Work, Editura Casa Cărții de Știință, Kolozsvár
 • Fodor Rita (2017 - megjelenés alatt): Közösségi részvétel és reziliencia vizsgálata egy gyergyószentmiklósi egyházközségben, in. Szoták Szilvia (szerk.): Határhelyetek X. Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, Budapest.
 • Fodor Rita (2017): A falfestés, mint közösségépítő eszköz története, módszertana és alkalmazása Erdélyben. Erdélyi Társadalom 2017/2
 • Fodor Rita (2017): A falfestés módszere, mint közösségformáló eszköz. Keresztény Szó 2017/7
 • Fodor Rita (2017): A falfestés módszerének bemutatása, alkalmazása és egy további projektet megalapozó háttérkutatás Gyergyószentmiklóson. Mesteri disszertáció. Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Szociológia és Szociális Munka Kar, Mentálhigiéné szak
 • Fodor Rita (2017): A falfestés módszerének bemutatása, alkalmazása és egy további projektet megalapozó háttérkutatás Gyergyószentmiklóson. ETDK dolgozat, XX. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, Kolozsvár, Szociális munka szekció - 1. díj  [Részletek]
 • Kémenes Edina (2017): A gyergyószentmiklósi szociális szolgáltatások nemzetközi kapcsolatai. ETDK dolgozat, XX. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, Kolozsvár, Szociális munka szekció. [Részletek]

2016

 • Abrudbányai-Győri Melinda (2016): Egyetemisták egészségügyi ellátása. A hozzáférés esélyei és a prevenció lehetőségei. Korunk 2016/11, 112-115
 • Abrudbányai-Győri Melinda (2016): Egyetemisták (zsák)útjai az orvoshoz. Végzős diákok egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének vizsgálata. Szakdolgozat. Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Szociológia és Szociális Munka Kar, Szociális munka szak
 • Dániel Botond (2016): Szociális ellátórendszer romániai szenvedélybetegek számára. Korunk 2016/11, 99-103 [Részletek]
 • Deák Enikő (2016): Mentálhigiénés, támogató csoport szociális munkások számára. Mesteri disszertáció. Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Szociológia és Szociális Munka Kar, Tanácsadás mesterképzés
 • Király Réka-Katinka (2016): A negatív testképhez kapcsolódó problémák prevenciója ötödik osztályosok körében. Mesteri disszertáció. Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Szociológia és Szociális Munka Kar, Tanácsadás mesterképzés
 • Dániel Botond (2016): A diáktanácsok vizsgálatának lehetséges irányai és módszerei. Erdélyi Társadalom, 14(2), 9-28 [Részletek]
 • Dániel Botond (2016): A középiskolások sajátos önszerveződési formája a diáktanács. Korunk 2016/5, 34-40 [Részletek]
 • Gáspár Szeréna (2016): Diáktanács - szervezet, baráti társaság, szubkultúra? ETDK dolgozat, XIX. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, Kolozsvár, Szociológia szekció. [Részletek]
 • György Botond (2016): Diáktanács a demokráciában, demokrácia a diáktanácsban. ETDK dolgozat, XIX. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, Kolozsvár, Szociológia szekció. [Részletek]
 • Fodor Rita (2016): Iskolai motiváció és családi háttér összefüggéseinek vizsgálata két gyergyószentmiklósi középiskolában, 9-11. osztályos diákok körében. ETDK dolgozat, XIX. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, Kolozsvár, Szociális Munka Szekció - 1. díj [Részletek]

2015

 • Dániel Botond - Deák Enikő (2015): A helyi szociális háló vizsgálata a közösségi reziliencia szemszögéből Gyergyószentmiklóson. Erdélyi Társadalom, 13(1), 21-41. [Részletek]

2014

 • Deák Enikő (2014): Sérült gyereket nevelő családok igényei Gyergyószentmiklóson a helyi szociális ellátórendszer tükrében. Szakdolgozat. Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Református Tanárképző Kar, Református Teológia - Szociális Munka szak. [Részletek]

 • Dániel Botond (2014): Az erdélyi magyar nonprofit hátterű szociális szféra szociológiai jellemzői. Civil Szemle, 11(1), 81-107. [Részletek]

 • Deák Enikő (2014). Sérült gyereket nevelő családok igényei Gyergyószentmiklóson a helyi szociális ellátórendszer tükrében. ETDK dolgozat, XVII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, Kolozsvár, Szociális Munka Szekció - 2. díj[Részletek]

2012

 • Dombi Gabriella (2012): A gyergyószentmiklósi szociális szolgáltatások önkéntesfoglalkoztatási gyakorlata. Szakdolgozat, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Szociológia és Szociális Munka Kar, Szociális munka szak, távoktatás. [Részletek]

Küldetésünk

A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont szakmai erőforrásokat, útmutatást és támogatást biztosít a szociális háló szereplői (nonprofit szervezetek, szolgáltatók, szakemberek, szociális szakon tanuló egyetemisták) számára a térség szociális hálójának fejlesztése, a helyi közösség életképességének növelése érdekében.

Fenntartóink

A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpontot
a Műhely Egyesület és az
Egyesület a Gyergyói Ifjúsági Központért működteti

Támogatóink

 • Bethlen Gábor Alap
 • Communitas Alapítvány
 • Een Helpende Hand Alapítvány
 • Hargita Megye Tanácsa

További támogatók

Kapcsolat

Programfelelős:
dr. Dániel Botond

535500 Gyergyószentmiklós,
Bucsin negyed 12/B/32
Tel: 0740.05.36.04
e-mail: danielbotond@muhely.eu