A gyergyószentmiklósi Szent István római katolikus plébánia gyülekezetének vallásossága és szociális helyzete (2016-2017)

Image

A gyergyószentmiklósi Szent István római katolikus plébánia közössége, mint vallási közösség, viszonylag fiatal közösségnek számít (2008-ban alapították). A kutatás a plébánia megrendelésére készül, elsősorban a gyülekezet tagjainak vallásosságával, közösségi életével, plébániával kapcsolatos elégedettségével és igényeivel foglalkozik, de a kérdőív tartalmaz egy kérdéstömböt a családok szociális helyzetével kapcsolatosan is.

Kutatásunkban tehát egy helyzetképet akartunk kialakítani az egyházközség állapotáról, a hívek közösségi részvételéről, plébániához való viszonyáról, vallásosságáról, társadalmi-gazdasági helyzetéről. Elsősorban a közösségi részvételt, mint a közösség rezilienciáját befolyásoló (növelő) tényezőt, vizsgáltuk, ugyanakkor kitértünk más tényezőkre is, mint a társas támogatás és a hitvilág. Fel szeretnénk tárni a részvétel mértékét, szintjeit, jellemzőit olyan befolyásoló tényezőkkel, mint a hívek egyházképe, vallási motivációjának típusai, vallásossága, vagy a plébániához, mint szervezethez való viszonya. 

A kutatás empirikus alapját egy kérdőíves adatgyűjtés jelenti. A mintavételt a plébánián található családlapok segítségével végeztük, véletlenszerű kiválasztással. A kérdőív öt főpillére összesen 67 kérdést, skálát tartalmaz. Az első rész szocio-demográfiai adatokat kérdezett, ezt követi a vallásgyakorlás, vallásosság rész, majd a plébániával kapcsolatos vélemények plébániához fűződő viszony, majd a közösségi élet, az utolsó, ötödik rész szociális kérdéseket tartalmaz.

A kutatócsoport tagjai: dr. Dániel Botond és dr. Kiss Dénes szociológusok, a Babes-Bolyai Tudományegyetem oktatói, valamint Fodor Rita mesteris hallgató (a BBTE Római Katolikus Teológia, illetve Szociológia és szociális munka karának hallgatója).

Területek:

vallásosság, szociális helyzet, reziliencia

Munkatársak:

Dániel Botond, Kiss Dénes, Fodor Rita

Időtartam:

2016-2017

Helyszín:

Gyergyószentmiklós

Publikációk:
  • Fodor Rita (2017 - megjelenés alatt): Közösségi részvétel és reziliencia vizsgálata egy gyergyószentmiklósi egyházközségben, in. Szoták Szilvia (szerk.): Határhelyetek X. Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, Budapest.
Konferencia előadások:
  • Fodor Rita - Dániel Botond (2018): Vallásosság–egyházkép–vallásgyakorlás. Belső Iránytű előadássorozat, Szent István Római Katolikus Plébánia, 2018. december 12., Gyergyószentmiklós
  • Dániel Botond (2017): A Szent István plébánia egyházközségének szociális helyzete, problémái. Részeredmények. Tanévnyitó szakmai nap, BBTE Szociológia és Szociális Munka Kar, Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont. 2017. szeptember 30., Gyergyószentmiklós

Küldetésünk

A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont szakmai erőforrásokat, útmutatást és támogatást biztosít a szociális háló szereplői (nonprofit szervezetek, szolgáltatók, szakemberek, szociális szakon tanuló egyetemisták) számára a térség szociális hálójának fejlesztése, a helyi közösség életképességének növelése érdekében.

Fenntartóink

A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpontot
a Műhely Egyesület és az
Egyesület a Gyergyói Ifjúsági Központért működteti

Támogatóink

  • Bethlen Gábor Alap
  • Communitas Alapítvány
  • Een Helpende Hand Alapítvány
  • Hargita Megye Tanácsa

További támogatók

Kapcsolat

Programfelelős:
dr. Dániel Botond

535500 Gyergyószentmiklós,
Bucsin negyed 12/B/32
Tel: 0740.05.36.04
e-mail: danielbotond@muhely.eu