Gyergyószéki diáktanácsok kutatása (2016)

Image

2015 decemberében, egy műhelymunkán vettünk részt középiskolás fiatalokkal. A célunk egyrészt egy érdekartikulációs modell megtanítása volt, másrészt pedig a középiskolások problémáinak megismerése, összegyűjtése. Mivel a résztvevők nagyrésze aktív diáktanácsos volt, felmerült a kérdés, hogy mit tud tenni a diáktanács ezen problémák enyhítéséért, és a maguk módján milyen problémákkal küzdenek a diáktanácsok, diáktanácsosok. Ezen kívül megfogalmazódott egy városi szintű pénzalap létrehozása is, amely a diáktanácsok kezdeményezéseit támogatná.

Mindezen előzmények alapján, a Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont keretében 2016 február-március hónapokban egy szociológiai kutatást szerveztünk. A kutatásnak kettős célja volt: elméleti szempontból egy feltáró kutatást kívántunk megvalósítani, amely a diáktanácsot, mint a középiskolás diákok sajátos önszerveződési formáját vizsgálja különböző dimenziók mentén, gyakorlati szempontból pedig a diáktanácsok terveit, igényeit és problémáit gyűjtöttük össze annak érdekében, hogy az említett pénzalap céljait hasznosan tudjuk meghatározni.

A kutatás során öt gyergyószéki település (Gyergyószentmiklós, Gyergyóalfalu, Gyergyóditró, Maroshévíz, Borszék) hét magyar nyelvű középiskolájának diáktanácsosait kérdeztük meg, 14 egyéni és 2 fókuszcsoportos interjút készítettünk. Az interjúk mellett rövid szervezeti adatlapot is kitöltettünk a diáktanácsok vezetőivel.

A kutatási kérdések közé a fenti témák közül többet is beválasztottunk. Vizsgáltuk a diáktanácsok céljait, tevékenységeit (azon belül is kiemelten az érdekképviseletet), formális működését és azt is, hogy a diáktanács mennyire működik baráti társaságként. Kíváncsiak voltunk arra, hogy a középiskolás fiatalok milyen motivációkkal csatlakoztak a diáktanácshoz, miért maradtak meg aktív tagoknak, saját céljaik mennyire találnak a diáktanács céljaival, milyen jövőtervekkel rendelkeznek. Továbbá arra is rákérdeztünk, hogy a diáktanácsosok szerint milyen problémákkal küzdenek a középiskolások, hogyan próbál és hogyan tud ezekre a diáktanács választ adni, milyen terveik vannak a diáktanácsban és milyen problémákkal küzdenek.

A kutatás eredményeiből eddig egy tanulmány, egy kézirat és két Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia dolgozat született (mindegyik megtalálható a cikk végén, illetve a publikációk között). Ezen kívül a kutatás módszertanáról és eredményeiből a VI. Szociológus Napokon is tartottunk bemutató előadásokat, az eredményekből kisebb bejegyzéseket a diákjog.ro honlapon is közlünk.

Az adatok feldolgozása jelenleg is zajlik. A közeljövőben egy alaposabb elemzést is tervezünk elkészíteni, amely reményeink szerint további motivációt fog jelenteni a diákönkormányzatok iránt érdeklődőknek, hogy újabb (leíró és magyarázó jellegű) kutatásokat valósítsanak meg az erdélyi magyar diáktanácsok körében, és ezáltal az ifjúsági szféra ezen sajátos és különleges szeletét jobban megismerjük.

A kutatás vezetője dr. Dániel Botond, szociológus, a kutatócsoport tagjai Gáspár Szeréna és György Botond, a BBTE kulturális antropológia, illetve szociológia szakos hallgatói.

Területek:

diáktanácsok, iskolai demokrácia

Munkatársak:

Dániel Botond, Gáspár Szeréna, György Botond

Időtartam:

2016

Helyszín:

Gyergyói-medence

A kutatáshoz kapcsolódó honlap:
  • Diákjog.ro - diáktanács, diákjog, érdekképviselet.
Publikációk:
Konferencia előadások:
  • Gáspár Szeréna - György Botond (2017): Diáktanács a demokráciában, demokrácia a diáktanácsban, VII. Szociológus Hallgatói Találkozó, Corvinus Egyetem, Budapest, 2017. március 30 - április 1.
  • Gáspár Szeréna (2016): Gyergyószék diáktanácsai és problémáik, II. Gyergyói Diákkonferencia, Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont, Gyergyószentmiklós, 2016. szeptember 24.
  • Dániel Botond (2016): Gyergyószéki Diáktanácsok kutatása 2016, VI. Szociológus Napok, BBTE Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet, Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány, Kolozsvár
  • Gáspár Szeréna (2016): Diáktanács: szervezet, baráti társaság, szubkultúra?, VI. Szociológus Napok, BBTE Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet, Max WEber Társadalomkutatásért Alapítvány, Kolozsvár

 

Küldetésünk

A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont szakmai erőforrásokat, útmutatást és támogatást biztosít a szociális háló szereplői (nonprofit szervezetek, szolgáltatók, szakemberek, szociális szakon tanuló egyetemisták) számára a térség szociális hálójának fejlesztése, a helyi közösség életképességének növelése érdekében.

Fenntartóink

A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpontot
a Műhely Egyesület és az
Egyesület a Gyergyói Ifjúsági Központért működteti

Támogatóink

  • Bethlen Gábor Alap
  • Communitas Alapítvány
  • Een Helpende Hand Alapítvány
  • Hargita Megye Tanácsa

További támogatók

Kapcsolat

Programfelelős:
dr. Dániel Botond

535500 Gyergyószentmiklós,
Bucsin negyed 12/B/32
Tel: 0740.05.36.04
e-mail: danielbotond@muhely.eu