Gyergyószéki Középiskolások 2018 (2018-2020)

Image

A kérdőíves kutatás célcsoportját gyergyószéki középiskolások alkották, hat iskolából közel 1100 diákot kérdeztünk meg, ezzel sikerült megvalósítsuk az első olyan átfogó szociológiai kutatást, amely célcsoportja a gyergyószéki középiskolások voltak. Több kérdéskört is körül járva válaszokat kaptunk a fiatalok időbeosztására, betekinthettünk jövőterveikbe, szabadidős-, iskolán kívüli tevékenységeikbe, idegennyelv tudásukba, valamint a román nyelvvel kapcsolatos attitűdök is körvonalazódtak.

A kutatási kérdéseket egy előkészítő műhelymunka, az erdélyi/magyarországi eddigi ifjúságkutatások, valamint a kutatást megvalósító szervezetek érdeklődése alapján állítottuk össze, a kutatás során leginkább a középiskolások hétköznapjaira, iskolai életére és szabadidő-eltöltésére koncentráltunk. A diákok által sokszor hangoztatott túlterheltség kapcsán vizsgáltuk a középiskolás diákok időbeosztását, a társadalmilag kötött tevékenységek (iskola és tanulás) és a szabadidős tevékenységek mennyiségét és arányát, az iskolán kívüli tevékenységeket, amelyben a diákok részt vesznek (rövid kitérővel az önkéntesség irányába is). Meg akartuk ismerni a települések ifjúsági életével kapcsolatos véleményeket, a középiskolások igényeit és problémáit. Habár a műhelymunkák alapján úgy tűnik, hogy a fiatalokra a jelen-orientáltság jellemző, egy kérdéstömböt szenteltünk a jövőképnek, jövőterveknek, pályaválasztásnak is, amely segítségével fel fogjuk vázolni a különböző életpálya-elképzeléseket, megismertük a fiatalok pályaválasztási elképzeléseit is. Az eredeti tervhez képest a kérdőívet még bővítettük a román nyelvtudás felmérésével és a román nyelvvel kapcsolatos attitűdök vizsgálatával is, mivel a kérdés egyre többet szerepel a nyilvánosságban.

Technikailag a kérdőív 13 kérdéscsoportot és 103 kérdést tartalmazott, ezek egy része viszont szűrőkérdések után megjelenő alternatív kérdések voltak. Tartalmilag 10 kérdéstömböt különböztethetünk meg: szocio-demográfiai kérdések, időbeosztás, szabadidőeltöltés, iskolán kívüli tevékenységek, önkéntesség, települési és térségi ifjúsági élet, és a fiatalok problémái, online jelenlét, az idegennyelvi és román nyelvtudás és román nyelvvel kapcsolatos attitűdök, valamint a jövőtervek.

Az adatfelvétel 2018 decemberében zajlott, az adatelemzés után egy gyorsjelentés látott napvilágot. 2019 augusztusában egy ifjúságkutató műhelymunkát szerveztünk, ahol a kutatócsoport tagjai közösen dolgozták fel az eredményeket, készítették el előadásaik vázlatait.

A kutatás vezetője dr. Dániel Botond, szociológus. A tíz fős kutatócsoport tagjai a Babeș-Bolyai Tudományegyetem szociológia és humánerőforrás szakos diákjai voltak. A kutatás a Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács megrendelésére készült, a kutatás támogatói a Bethlen Gábor Alap, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány voltak.

Területek:

ifjúság

Munkatársak:

Dániel Botond és a BBTE szociológia és humán erőforrás szakos hallgatói (Becsky Panna, Bocz Henrietta, Gálfi Pálma, Gogolák Nóra, Göthér Zoltán, Hamar Orsolya, Hegyi Kamilla, Nagy Noémi, Székely Adrienn, Tálas Beáta)

Időtartam:

2018-2020

Helyszín:

Gyergyói-medence

Támogatók:

A kutatás a Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács megrendelésére készült, a kutatás támogatói a Bethlen Gábor Alap, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány voltak.

Kapcsolódó hírek:
Publikációk:
  • Dániel Botond (2019): Gyergyói Középiskolások 2018. Kutatási Gyorsjelentés. Gyergyói Területi Ifjúsági Tanács, Gyergyószentmiklós.
  • Dániel Botond (2019): Épülő Gyergyó 2019. Önkéntesség, ifjúsági élet, közélet és közérzet, nyelvtudás és nyelvi attitűd. Kutatási Gyorsjelentést. Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács, Gyergyószentmiklós.

 

Küldetésünk

A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont szakmai erőforrásokat, útmutatást és támogatást biztosít a szociális háló szereplői (nonprofit szervezetek, szolgáltatók, szakemberek, szociális szakon tanuló egyetemisták) számára a térség szociális hálójának fejlesztése, a helyi közösség életképességének növelése érdekében.

Fenntartóink

A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpontot
a Műhely Egyesület és az
Egyesület a Gyergyói Ifjúsági Központért működteti

Támogatóink

  • Bethlen Gábor Alap
  • Communitas Alapítvány
  • Een Helpende Hand Alapítvány
  • Hargita Megye Tanácsa

További támogatók

Kapcsolat

Programfelelős:
dr. Dániel Botond

535500 Gyergyószentmiklós,
Bucsin negyed 12/B/32
Tel: 0740.05.36.04
e-mail: danielbotond@muhely.eu