fejlecproba4II. Gyergyói Diákkonferencia

 

diakkonferencia logoA II. Gyergyói Diákkonferenciát 2016 szeptember 24-én szerveztük Gyergyószentmiklóson.

 

A konferenciának három fő célja van:

 • A különböző szakokon tanuló egyetemi hallgatók jobban megismerjék egymást, szakmai érdeklődésüket, eddigi szakmai munkájukat.

 • Segítsük a gyergyói egyetemisták és frissen végzettek egyetem utáni elhelyezkedését, azáltal, hogy kapcsolatokat építünk közöttük és a helyi szervezetek, intézmények, vállalkozások vezetői között. A konferenciára meghívjuk a szervezetek vezetőit, így ők megismerhetik a diákok szakmai érdeklődését, felkészültségét, és a diákok is megismerkedhetnek a helyi szervezetek vezetőivel.

 • A rendezvényre középiskolásokat is várunk nézőként, szeretnénk segíteni őket abban, hogy a diákok előadásai alapján konkrét információkat szerezzenek az őket foglalkoztató szakmákról, ezáltal könnyebben eldönthessék, hogy az adott szakma érdekli-e őket.

A konferencia támogatói: Bethlen Gábor Alap, Communitas Alapítvány
Kiemelt partnerünk: Gyergyói Szemle Egyesület

diakkonferencia2016

 

A konferencia programja

Szeptember 24., szombat

9:00-10:00 Regisztráció

10:00-10:15 Megnyitó

10:15-10:45 Nyitóelőadás

 • drd. Farkas Attila (doktorandusz, Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola): Az aranysakál (Canis aureus L.) térhódítása, státusza és jelentősége Romániában (Can not load file! LiveConnectClient::query HTTP/2 stream 0 was not closed cleanly: CANCEL (err 8). Use another HTTP adapter for data in Advanced configuration of OneDrive component.)

 

10:45-13:00 Segítő szakok szekció

10:45-11:15 Plenáris előadás

 • drd. Simon Kinga-Katalin (doktorjelölt, Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola): „Hallgatni arany, beszélni ezüst?” Házastársi kommunikáció vizsgálata Székelyföldön (Can not load file! LiveConnectClient::query HTTP/2 stream 0 was not closed cleanly: CANCEL (err 8). Use another HTTP adapter for data in Advanced configuration of OneDrive component.)

11:15-11:30 kávészünet

11:30-13:00 Diákelőadások (egy szünettel, 12:10-12:20)

Tudományos bizottság (zsűri): dr. Szentes Liza, egyetemi adjunktus, Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar; drd. Portik Erzsébet Edit, doktorjelölt, Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola; drd. Simon Kinga Katalin, doktorjelölt, Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola; Jánosi-Rekeczki Kata, nevelési tanácsadó, Hargita Megyei Pszichopedagógiai Tanácsadó Központ;

 • Abrudbányai-Győri Melinda (BBTE, Mentálhigiéné mesterképzés): A prevenció lehetőségei és a nyelvi akadályok a romániai egészségügyben
 • Dániel Margit (óvónő, szociális munkás): A boldog időskorhoz vezető út
 • Fodor Rita (BBTE, Mentálhigiéné és Pasztorális tanácsadás mesterképzés): „Fessünk Álmokat!” és ami mögötte van
 • Sólyom Hajnal (BBTE, pedagógia szak, alapképzés): Tanulási stílus és oktatási módszerek összehasonlító elemzése az elemi oktatásban.

13:00-14:00 Ebédszünet (svédasztalos ebéd)

 

14:00-17:15 Történelem-társadalomtudományok szekció

14:00-15:00 Plenáris előadások

 • drd. Abrudbányai-Győri Tamás (doktorandusz, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet): Egyenlő emberi jogok kontra történelem – az együttélés generációkon átívelő vizsgálata egy Mezőség-széli vegyes faluban (Can not load file! LiveConnectClient::query HTTP/2 stream 0 was not closed cleanly: CANCEL (err 8). Use another HTTP adapter for data in Advanced configuration of OneDrive component.)
 • drd. Nagy József (doktorandusz, ELTE Bölcsészettudományi kar, Történeti Intézet): Kollektív emlékezet és történetírás. A második világháború emlékezete Gyergyóban. (Can not load file! LiveConnectClient::query HTTP/2 stream 0 was not closed cleanly: CANCEL (err 8). Use another HTTP adapter for data in Advanced configuration of OneDrive component.)

15:00-15:15 kávészünet

15:15-17:15 Diákelőadások (egy szünettel, 16:15-16:30)

Tudományos bizottság (zsűri): dr. Bernád Rita-Magdolna, Gyulafehervári Római Katolikus Érsekség, főegyházmegyei főlevéltáros; drd. Abrudbányai-Győri Tamás, doktorandusz, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet; drd. András Szabolcs, doktorandusz, BBTE Ökumené Doktori Iskola; drd. Nagy József, doktorandusz, ELTE Bölcsészettudományi Kar, Történeti Intézet.

 • Fejér Emőke (BBTE, nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szak, alapképzés): A Nyugat kulturális és gazdasági hanyatlása
 • Gál Lóránd Nándor (BBTE, történelem – levéltár szak, alapképzés): "Rólad beszélni sem szabad, 1956"
 • Gáspár Szeréna (BBTE, antropológia szak, alapképzés): Gyergyószék diáktanácsai (és problémáik)
 • Kémenes Edina (BBTE, Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szak, alapképzés): Migráció Közép-Európában.
 • Láng Melinda (BBTE, Pasztorális tanácsadás mesterképzés): „Száz évvel ezelőtt szépapám rossz időben rossz helyen” 

 

17:15-17:30 A konferencia zárása

 

Diákelőadások

Segítő szakok szekció

Abrudbányai-Győri Melinda: A prevenció lehetőségei és a nyelvi akadályok a romániai egészségügyben 

danielmargit2016Dániel Margit: A boldog időskorhoz vezető út

"Az idősek zöme tudja, milyen fiatalnak lenni. De nincs olyan fiatal, aki tudná milyen öregnek és bölcsnek lenni" - írta egykor Sir Harold Macmillan.

Előadásomban egy több üléses esetmunkát és az azzal kapcsolatos kutatásaimat mutatom be. Kutatásom, amelyet a szabadidős programú klubba járó, 40 idős személy körében végeztem, valamint az 5 idős személlyel készített életútinterjú, rávilágított arra, hogy az anyagi biztonság, az egészségi állapot, a nyugdíjas életre való felkészülés, a fiatalkori és időskori társas kapcsolatok, a szellemi frissesség és a szabadidő minősége nagymértékben befolyásolja a kiegyensúlyozott életet.

Can not load file! LiveConnectClient::query HTTP/2 stream 0 was not closed cleanly: CANCEL (err 8). Use another HTTP adapter for data in Advanced configuration of OneDrive component.

fodorrita2016Fodor Rita: "Fessünk álmokat!" és ami mögötte van

Előadásomban a 2016 augusztus 22-26 között megvalósult "Fessünk álmokat!" projekt bemutatására igyekszem. A projekt keretén belül a falfestés, mint közösségépítő módszer segítségével egy tíz méteres falszakaszt festettek ki a gyergyószentmiklósi Szivárvány alatti gyermekotthon gyerekei. A projekt fő célja interaktív közösségi élmény nyújtása, célok, álmok közös feldolgozása. A módszer segít szinte bármilyen téma feldolgozásában, új élmények megtapasztalásában. A részt vevő csapatok számára közösségi élményt nyújt, a folyamatos megosztások és reflexiók segítenek az egyénnek, az adott témában való kérdéseinek tisztázásában. A közösség számára az elkészült fal egy ajándék, amely díszíti a várost.

https://prezi.com/mgzguriicixr/quotfessunk-almokatquot-es-ami-mogotte-van/

solyomhajnika2016Sólyom Hajnal: Tanulási stílus és oktatási módszerek összehasonlító elemzése az elemi oktatásban

Előadásomban azt a problémát járom körül, hogy mennyiben befolyásolják egy elemi oktatásban lévő tanulók eredményeit a pedagógus által alkalmazott módszerek. Kutatási eszközként kérdőívet használtam. A vizsgálat a szövegértési képesség megalapozására való tekintettel a IV. osztályos diákok csoportját célozza meg. Hipotézis: Összefüggés van a tanulók tanulási stílusa, a pedagógus tanítási módszerei és a tanulók tanulási teljesítménye között.

https://prezi.com/yqmb4nzcox9e/tanulasi-stilus-es-oktatasi-modszerek-osszehasonlito-elemzes/

 

Történelem-társadalomtudomány szekció

fejeremoke2016Fejér Emőke: A Nyugat kulturális és gazdasági hanyatlása

A Nyugat gazdasági és kulturális hanyatlása korunk egyik leggyakrabban hangoztatott kérdésköre, melyet vizsgálva rájövünk, mennyire összetett és bonyolult kérdéssorozatot fed fel. Előadásomban egy átfogó képet igyekszek mutatni a "Nyugat" alakulásáról, jelenlegi helyzetéről, az általam kutatott szakirodalomból merítkezve.

Can not load file! LiveConnectClient::query HTTP/2 stream 0 was not closed cleanly: CANCEL (err 8). Use another HTTP adapter for data in Advanced configuration of OneDrive component.

 

galnandor2016Gál Lóránd Nándor: "Rólad beszélni sem szabad, 1956"

1956-ban csoda történt. A kicsi Magyarország a II. világégés után nem sokkal, szembeszállt a Szovjet elnyomással és ezzel az egész világ figyelmét magára vonta. Segítség azonban senkitől sem érkezett és Magyarország a sorsára maradt. A szabadságharc véres megtorlásba torkollt, de az események után 60 évvel még mindig emlékezünk. Hogy miért, azt kiválóan megfogalmazta Márai Sándor: "És kérdik, egyre többen kérdik, Hebegve, mert végképp nem értik - Ők, akik örökségbe kapták -: Ilyen nagy dolog a Szabadság?"

Can not load file! LiveConnectClient::query HTTP/2 stream 0 was not closed cleanly: CANCEL (err 8). Use another HTTP adapter for data in Advanced configuration of OneDrive component.

 

gasparszerena2016Gáspár Szeréna: Gyergyószéki diáktanácsok (és problémáik)

Előadásom során a gyergyószéki diáktanács kutatás keretén belül kapott eredményeket mutatom be, és szó esik majd a diákok, a diáktanács aktuális problémáiról, ezek megoldási lehetőségéről és próbálkozásairól is.

Can not load file! LiveConnectClient::query HTTP/2 stream 0 was not closed cleanly: CANCEL (err 8). Use another HTTP adapter for data in Advanced configuration of OneDrive component.

 

 

kemenesedina2016Kémenes Edina: Migráció Közép-Európában

2015 óta nagy érdeklődéssel figyelem a migrációval kapcsolatos híreket és kutatásokat. Számos kérdés merül fel bennem. Kik jönnek? Hova tartanak? Miért jönnek? Én ezekre a kérdésekre próbálok majd választ találni. Előadásom során ismertetni szeretném az érdeklődőkkel a migráció jelenségét és helyzetét Közép-Európában, az általam olvasott szakirodalom alapján.

Can not load file! LiveConnectClient::query HTTP/2 stream 0 was not closed cleanly: CANCEL (err 8). Use another HTTP adapter for data in Advanced configuration of OneDrive component.

langmelinda2016Láng Melinda:"Száz évvel ezelőtt szépapám rossz időben rossz helyen"

Előadásom témája az első világháborúban (1916. szeptember 22.) történt szárhegyi tragédia, amikor az Erdélybe betörő román hadvezetés kivégzett nyolc elöljárót, köztük szépapámat is. Az előadásomban bemutatok egy lehetséges kronológiát, amelyet a beszámolók alapján állítottam össze.

Can not load file! LiveConnectClient::query HTTP/2 stream 0 was not closed cleanly: CANCEL (err 8). Use another HTTP adapter for data in Advanced configuration of OneDrive component.

 

Fényképek

Can not load images! LiveConnectClient::query HTTP/2 stream 0 was not closed cleanly: CANCEL (err 8). Use another HTTP adapter for data in Advanced configuration of OneDrive component.

 

Sajtóvisszhang

 • Szervezik a második diákkonferenciát (hargitanepe.eu - 2016. augusztus 18.) (Can not load file! LiveConnectClient::query HTTP/2 stream 0 was not closed cleanly: CANCEL (err 8). Use another HTTP adapter for data in Advanced configuration of OneDrive component.)
 • Diákkonferencia Gyergyószentmiklóson (székelyhon.ro - 2016. szeptember 13.) (Can not load file! LiveConnectClient::query HTTP/2 stream 0 was not closed cleanly: CANCEL (err 8). Use another HTTP adapter for data in Advanced configuration of OneDrive component.)
 • Két szakágban tíz diákelőadás (székelyhon.ro - 2016. szeptember 22.) (Can not load file! LiveConnectClient::query HTTP/2 stream 0 was not closed cleanly: CANCEL (err 8). Use another HTTP adapter for data in Advanced configuration of OneDrive component.)
 • Ösztöndíjprogram és diákkonferencia (székelyhon.ro - 2016. szeptember 26.) (Can not load file! LiveConnectClient::query HTTP/2 stream 0 was not closed cleanly: CANCEL (err 8). Use another HTTP adapter for data in Advanced configuration of OneDrive component.)

Előadások

Nagy József
Kollektív emlékezet és történetírás. A második világháború emlékezete Gyergyóban.

Fodor Rita
"Fessünk álmokat!" és ami mögötte van

Láng Melinda
„Száz évvel ezelőtt szépapám rossz időben rossz helyen”

Videóhírek

Diákkonferenciát szerveznek
Gyergyó TV - 2016. szeptember 13.

II. Gyergyói Diákkonferencia
Fény TV - 2016. szeptember 8.

Diákkonferencia harmadszor
Gyergyó TV - 2017. szeptember 25.

III. Gyergyói Diákkonferencia
Fény TV - 2017. szeptember 25.

 

A Gyergyói Diákkonferencia támogatói:

kormanytamogatas

 

 gyergyoiszemle

 

communitas vizszintes 

Küldetésünk

A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont szakmai erőforrásokat, útmutatást és támogatást biztosít a szociális háló szereplői (nonprofit szervezetek, szolgáltatók, szakemberek, szociális szakon tanuló egyetemisták) számára a térség szociális hálójának fejlesztése, a helyi közösség életképességének növelése érdekében.

Fenntartóink

A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpontot
a Műhely Egyesület és az
Egyesület a Gyergyói Ifjúsági Központért működteti

Támogatóink

 • Bethlen Gábor Alap
 • Communitas Alapítvány
 • Een Helpende Hand Alapítvány
 • Hargita Megye Tanácsa

További támogatók

Kapcsolat

Programfelelős:
dr. Dániel Botond

535500 Gyergyószentmiklós,
Bucsin negyed 12/B/32
Tel: 0740.05.36.04
e-mail: danielbotond@muhely.eu