Falfestéses közösségi projektet megalapozó háttérkutatás Gyergyószentmiklóson (2016-2017)

Image

A gyergyószentmiklósi falfestés újszerű élmény volt a városnak, ezért fontosnak tartottuk, hogy megtudjuk mi a város közösségének véleménye, hogyan fogadják a fal elkészültét. Kutatási kérdésünk az volt, hogy hogyan viszonyulnak a városban és a környékén élők a falhoz? Tudják-e mit ábrázol és kik festették az elkészült falat? Milyen rálátásuk van a projekt céljaira, tartalmára? Szeretnének-e hasonló falfestéseket a városba? Ha igen, milyen helyszíneken, témákban, célcsoportokkal?

Annak érdekében, hogy választ kapjunk a fenti kérdésekre egy online kérdőíves kutatást valósítottunk meg 2016 decembere és 2017 márciusa között. A kérdőív három nagy részre osztható. Az első rész a már elkészült fallal kapcsolatos véleményekről, a második a jövőbeli projektekről, a harmadik pedig demográfiai adatokról szólt, összesen mindössze 17 kérdést tartalmazott.

A kérdőívet 222 személy töltötte ki. A kutatás eredményeit is felhasználva számos publikáció született a falfestés módszeréről, a megvalósított projektekről és jelen háttérkutatásról.

A kutatás vezetője Fodor Rita, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem mesterképzéses hallgatója, az Erőforrásközpont programfelelőse, szakmai tanácsadó dr. Dániel Botond szociológus, az Erőforrásközpont intézményvezetője.

Területek:

közösségfejlesztés

Munkatársak:

Fodor Rita, Dániel Botond

Időtartam:

2016-2017

Publikációk:
 • Fodor Rita - Berszán Lídia (2017): Wall-painting community activities. Method and application. Balla Annamária - Bernáth Krisztina (szerk): New Horizons in Social Work, Editura Casa Cărții de Știință, Kolozsvár
 • Fodor Rita (2017): A falfestés, mint közösségépítő eszköz története, módszertana és alkalmazása Erdélyben. Erdélyi Társadalom 2017/2
 • Fodor Rita (2017): Értékeink felszínre hozása és megjelenítése közösségi művészetek által. Korunk 2017/11
 • Fodor Rita (2017): A falfestés módszere, mint közösségformáló eszköz. Keresztény Szó 2017/7
 • Fodor Rita (2017): A falfestés módszerének bemutatása, alkalmazása és egy további projektet megalapozó háttérkutatás Gyergyószentmiklóson. Mesteri disszertáció. Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Szociológia és Szociális Munka Kar, Mentálhigiéné szak
 • Fodor Rita (2017): A falfestés módszerének bemutatása, alkalmazása és egy további projektet megalapozó háttérkutatás Gyergyószentmiklóson. ETDK dolgozat, XX. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, Kolozsvár, Szociális Munka Szekció - 1. díj
Konferencia előadások:
 • Fodor Rita (2017): Egy falfestéses közösségi projektet megalapozó háttérkutatás Gyergyószentmiklóson. III. Gyergyói Diákkonferencia, Gyergyószentmiklós
 • Fodor Rita (2017): A falfestés módszerének bemutatása, alkalmazása és egy további projektet megalapozó háttérkutatás Gyergyószentmiklóson. XX. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, Kolozsvár, Szociális Munka Szekció

Küldetésünk

A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont szakmai erőforrásokat, útmutatást és támogatást biztosít a szociális háló szereplői (nonprofit szervezetek, szolgáltatók, szakemberek, szociális szakon tanuló egyetemisták) számára a térség szociális hálójának fejlesztése, a helyi közösség életképességének növelése érdekében.

Fenntartóink

A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpontot
a Műhely Egyesület és az
Egyesület a Gyergyói Ifjúsági Központért működteti

Támogatóink

 • Bethlen Gábor Alap
 • Communitas Alapítvány
 • Een Helpende Hand Alapítvány
 • Hargita Megye Tanácsa

További támogatók

Kapcsolat

Programfelelős:
dr. Dániel Botond

535500 Gyergyószentmiklós,
Bucsin negyed 12/B/32
Tel: 0740.05.36.04
e-mail: danielbotond@muhely.eu