fejlecproba4I. Gyergyói Szociális Munkás Diákkonferencia

Az I. Gyergyói Szociális Munkás Diákkonferenciát 2015 október 9-11. között szerveztük Gyergyószentmiklóson, a Szent István Római Katolikus Plébánián.

 

A konferenciának három fő célja van:

 • A szociális munka szakos diákok jobban megismerjék egymás szakmai munkásságát, érdeklődését;
 • A térség szociális szervezeteinek vezetői megismerjék a szociális munkás diákokat, azok szakmai érdeklődősét, szakmai felkészültségét; kapcsolatok alakuljanak ki a szociális szervezetek vezetői, mint munkaadók, és a szociális munka szakos diákok, végzettek, mint munkavállalók között, ezáltal segítve a szociális munkás hallgatók egyetem utáni elhelyezkedését;
 • A pályaválasztás előtt álló középiskolás diákok konkrét információt és tudást szerezzenek a szociális munka szakmáról és megismerjék, hogy mivel foglalkozik a szociális munkás, ezáltal könnyebben eldönthessék, hogy ez a szakmai érdekli-e őket.

A konferencia főtámogatója: Hargita Megye Tanácsa

 

A konferencia programja

Október 9., Péntek

15:30 Megnyitó

16:00 Szakmai műhelyek

 • dr. Dániel Botond: A szociológia szerepe a szociális problémák vizsgálatában
 • dr. Szabó Béla: Közösségekkel való szociális munka

19:00 Belső Iránytű előadás a Szent István Római Katolikus Plébánia szervezésében

Október 10., Szombat

10:00 Nyitó előadás: drd. Kiss Gabriella: Demens betegeket gondozó családok nehézségeinek vizsgálata (Can not load file! LiveConnectClient::query Error code 401 received requesting data: { "error": { "code": "request_token_invalid", "message": "The access token isn't valid." } }.. Use another HTTP adapter for data in Advanced configuration of OneDrive component.)

10:30 Diákelőadások

13:00 Ebédszünet

15:00 Szakmai műhelyek

 • dr. Dániel Botond: Társadalomkutatási módszerek a szociális munkában
 • dr. Szabó Béla: Szociális szervezetek menedzsmentje

Október 11., Vasárnap

10:00 Előadástartási technikák műhely

13:00 A konferencia kiértékelése, zárása

 

Diákelőadások 

agymelinda

Abrudbányai-Győri Melinda: 

Egyetemisták (zsák)útjai az orvoshoz – Végzős hallgatók egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférésének vizsgálata

Mihez kezd a székely egyetemista Kolozsváron, ha megbetegszik? Hát a nem székely? Kutatásomban a kolozsvári magyar egyetemisták orvoshoz fordulási szokásait, nehézségeit és lehetőségeit vizsgálom a zsákutcák csökkentése érdekében. 

 

femeseFerencz Emese:
A roma társadalommal szembeni előítélet vizsgálata pedagógusok és szociális munkások körében

Kutatásom tárgya a romákkal szembeni előítéletesség vizsgálata. Arra keresem a választ, hogy megjelenik-e az előítéletesség a pedagógusok és a szociális munkások beállítódásában, és ha igen, melyik csoport esetében nagyobb.

Can not load file! LiveConnectClient::query Error code 401 received requesting data: { "error": { "code": "request_token_invalid", "message": "The access token isn't valid." } }.. Use another HTTP adapter for data in Advanced configuration of OneDrive component.

 

fritaFodor Rita:
Gyász, gyászom, gyásza

Előadásomban igyekszem a gyász mibenlétének, a gyászfeldolgozás folyamatának, a gyászmunka meghatározásának, illetve a gyásznak mint egyéni és családi krízisnek elméleti alapjait összegyűjteni, vizsgálni különböző szerzők írásai, kutatásai nyomán.

Can not load file! LiveConnectClient::query Error code 401 received requesting data: { "error": { "code": "request_token_invalid", "message": "The access token isn't valid." } }.. Use another HTTP adapter for data in Advanced configuration of OneDrive component.

 

morsolyaMihálydeák Orsolya:
Családban történő gyermekbántalmazás és annak következményei

Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy egy szerető és gondoskodó családban nőjön fel, ha ez valamiért a gyermek életéből kimarad, az a jelenben és a későbbiekben is negatív következményekkel járhat a gyermek életében. Beavatkozásom a bántalmazás következményeire mutat rá mint negatív következményre.

Can not load file! LiveConnectClient::query Error code 401 received requesting data: { "error": { "code": "request_token_invalid", "message": "The access token isn't valid." } }.. Use another HTTP adapter for data in Advanced configuration of OneDrive component. 

 

Fényképek

Can not load images! LiveConnectClient::query Error code 401 received requesting data: { "error": { "code": "request_token_invalid", "message": "The access token isn't valid." } }.. Use another HTTP adapter for data in Advanced configuration of OneDrive component.

Sajtóvisszhang

 • Először szerveznek szociális munkás diákkonferenciát Gyergyószentmiklóson (maszol.ro - 2015. október 8.) (Can not load file! LiveConnectClient::query Error code 401 received requesting data: { "error": { "code": "request_token_invalid", "message": "The access token isn't valid." } }.. Use another HTTP adapter for data in Advanced configuration of OneDrive component.)
 • Minden a szakma megismerésével kezdődik (hargitanepe.eu - 2015. október 13.) (Can not load file! LiveConnectClient::query Error code 401 received requesting data: { "error": { "code": "request_token_invalid", "message": "The access token isn't valid." } }.. Use another HTTP adapter for data in Advanced configuration of OneDrive component.)

Videóhírek

Diákkonferenciát szerveznek
Gyergyó TV - 2016. szeptember 13.

II. Gyergyói Diákkonferencia
Fény TV - 2016. szeptember 8.

Diákkonferencia harmadszor
Gyergyó TV - 2017. szeptember 25.

III. Gyergyói Diákkonferencia
Fény TV - 2017. szeptember 25.

A diákkonferencia főtámogatója:

logo multicolor 30 rohu

Küldetésünk

A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont szakmai erőforrásokat, útmutatást és támogatást biztosít a szociális háló szereplői (nonprofit szervezetek, szolgáltatók, szakemberek, szociális szakon tanuló egyetemisták) számára a térség szociális hálójának fejlesztése, a helyi közösség életképességének növelése érdekében.

Fenntartóink

A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpontot
a Műhely Egyesület és az
Egyesület a Gyergyói Ifjúsági Központért működteti

Támogatóink

 • Bethlen Gábor Alap
 • Communitas Alapítvány
 • Een Helpende Hand Alapítvány
 • Hargita Megye Tanácsa

További támogatók

Kapcsolat

Programfelelős:
dr. Dániel Botond

535500 Gyergyószentmiklós,
Bucsin negyed 12/B/32
Tel: 0740.05.36.04
e-mail: danielbotond@muhely.eu