fejlecproba6Iskolai motiváció és családi háttér összefüggéseinek vizsgálata Gyergyószentmiklóson (2016)

A kutatás 2016 márciusában kezdődött adatfelvétellel. Összesen 138 diákot kérdeztünk meg, két középiskolában. A kutatásban a Salamon Ernő Gimnázium és a Fogarassy Mihály Műszaki Líceum vett részt.

Célunk az volt, hogy felmérjük a diákok iskolai motivációját, a családok társadalmi gazdasági helyzetét, családi légkör (kohézió, attitűd) jellemzőit és megkeressük az ezek közötti összefüggéseket, ezáltal igazolva hipotéziseinket:

  1. A család gazdasági helyzete befolyásolja az iskolaválasztást és az iskolai motivációs faktorokat. A különböző gazdasági helyzetű szülők gyerekei különböző iskolatípusokat választanak, ezért az iskolaválasztás hozzájárul a társadalmi különbségek újratermelődéséhez. A magasabb iskolai végzettséggel rendelkező szülők gyerekei jobban motiváltak a továbbtanulásra, mint az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező szülők gyerekei.
  2. A családi kohézió, érzelmi támogatás és a szülők iskolával kapcsolatos attitűdjei hatással vannak és befolyásolják a diákok iskolai motivációit.

Kutatási eredményeinkből egy konferenciadolgozat és 3 szemináriumi dolgozat született. A konferenciadolgozat a XIX. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencián került bemutatásra, 2016 májusában. A fentiekben leírt hipotézisek vizsgálata jelenik meg a konferencia dolgozatban. A dolgozat megtalálható a cikk végén és a publikációk között.

Az adatok feldolgozásának folytatása lehetséges, mert az említett dolgozatban nem a teljes kérdőív, hanem annak egyes skálái kerültek feldolgozásra. Az eredmények további feldolgozása közben az alábbi kérdésekre kaphatunk választ:

  • az iskolai légkör és a tanárok attitűdje mennyire kapcsolódik a diákok iskolai motivációjához?
  • a családok társadalmi gazdasági helyzete és az iskolák légköre között van-e szignifikáns különbség? stb.

További vizsgálatok számos hasonló kérdésre választ adhatnak.

A kutatás megvalósításában közreműködött a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézete és a Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont. A kutatás vezetője Fodor Rita, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem mesterképzéses hallgatója.

Publikációk:

Konferencia előadások:

  • Fodor Rita (2017): Iskolai motiváció és családi háttér összefüggéseinek vizsgálata két gyergyószentmiklósi középiskolában, 9-11. osztályos tanulók körében, XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Budapest, Társadalomtudományi szekció, Szociális munka - szociálpolitika 2. tagozat
  • Fodor Rita (2016): Iskolai motiváció és családi háttér összefüggéseinek vizsgálata két gyergyószentmiklósi középiskolában, 9-11. osztályos tanulók körében, XIX. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, Kolozsvár, Szociális munka szekció

Kiemelt programok

elmeny alap logo

Kiemelt események

2020. augusztus 6-23. - Fessünk álmokat - falfestés


2019. július 6-13. - Fessünk álmokat - falfestés
2019. augusztus 29-31. - Ifjúsági műhelymunka


2018. június 2. - Tavaszi Szakmai Nap
2018. augusztus 17-22. - Fessünk álmokat - falfestés
2018. szeptember - Egyetemisták Műhelytábora
2018. szeptember 22. - IV. Gyergyói Diákkonferencia


2017. augusztus 21. - Szakmai nap az Egri Roma Szakkollégiummal
2017. szeptember 23. - III. Gyergyói Diákkonferencia
2017. szeptember 30. - Tanévnyitó szakmai nap2016. március 30. - A szociális munka napja
2016. május 28. - Drogfórum 2016
2016. szeptember 24. - II. Gyergyói Diákkonferencia
2016. október 7-9. - V. Gyergyói Mentálhigiénés Napok

Küldetésünk

A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont szakmai erőforrásokat, útmutatást és támogatást biztosít a szociális háló szereplői (nonprofit szervezetek, szolgáltatók, szakemberek, szociális szakon tanuló egyetemisták) számára a térség szociális hálójának fejlesztése, a helyi közösség életképességének növelése érdekében.

Fenntartóink

A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpontot
a Műhely Egyesület és az
Egyesület a Gyergyói Ifjúsági Központért működteti

Támogatóink

  • Bethlen Gábor Alap
  • Communitas Alapítvány
  • Een Helpende Hand Alapítvány
  • Hargita Megye Tanácsa

További támogatók

Kapcsolat

Programfelelős:
dr. Dániel Botond

535500 Gyergyószentmiklós,
Bucsin negyed 12/B/32
Tel: 0740.05.36.04
e-mail: danielbotond@muhely.eu