fejlecproba6A gyergyószentmiklósi Szent István római katolikus plébánia gyülekezetének vallásossága és szociális helyzete (2016-2017)

A gyergyószentmiklósi Szent István római katolikus plébánia közössége, mint vallási közösség, viszonylag fiatal közösségnek számít (2008-ban alapították). A kutatás a plébánia megrendelésére készül, elsősorban a gyülekezet tagjainak vallásosságával, közösségi életével, plébániával kapcsolatos elégedettségével és igényeivel foglalkozik, de a kérdőív tartalmaz egy kérdéstömböt a családok szociális helyzetével kapcsolatosan is.

Kutatásunkban tehát egy helyzetképet akartunk kialakítani az egyházközség állapotáról, a hívek közösségi részvételéről, plébániához való viszonyáról, vallásosságáról, társadalmi-gazdasági helyzetéről. Elsősorban a közösségi részvételt, mint a közösség rezilienciáját befolyásoló (növelő) tényezőt, vizsgáltuk, ugyanakkor kitértünk más tényezőkre is, mint a társas támogatás és a hitvilág. Fel szeretnénk tárni a részvétel mértékét, szintjeit, jellemzőit olyan befolyásoló tényezőkkel, mint a hívek egyházképe, vallási motivációjának típusai, vallásossága, vagy a plébániához, mint szervezethez való viszonya. 

A kutatás empirikus alapját egy kérdőíves adatgyűjtés jelenti. A mintavételt a plébánián található családlapok segítségével végeztük, véletlenszerű kiválasztással. A kérdőív öt főpillére összesen 67 kérdést, skálát tartalmaz. Az első rész szocio-demográfiai adatokat kérdezett, ezt követi a vallásgyakorlás, vallásosság rész, majd a plébániával kapcsolatos vélemények plébániához fűződő viszony, majd a közösségi élet, az utolsó, ötödik rész szociális kérdéseket tartalmaz.

A kutatócsoport tagjai: dr. Dániel Botond és dr. Kiss Dénes szociológusok, a Babes-Bolyai Tudományegyetem oktatói, valamint Fodor Rita mesteris hallgató (a BBTE Római Katolikus Teológia, illetve Szociológia és szociális munka karának hallgatója).

Publikációk:

  • Fodor Rita (2017 - megjelenés alatt): Közösségi részvétel és reziliencia vizsgálata egy gyergyószentmiklósi egyházközségben, in. Szoták Szilvia (szerk.): Határhelyetek X. Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, Budapest.

Konferencia előadások:

  • Fodor Rita - Dániel Botond (2018): Vallásosság–egyházkép–vallásgyakorlás. Belső Iránytű előadássorozat, Szent István Római Katolikus Plébánia, 2018. december 12., Gyergyószentmiklós
  • Dániel Botond (2017): A Szent István plébánia egyházközségének szociális helyzete, problémái. Részeredmények. Tanévnyitó szakmai nap, BBTE Szociológia és Szociális Munka Kar, Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont. 2017. szeptember 30., Gyergyószentmiklós

Kiemelt programok

elmeny alap logo

Kiemelt események

2020. augusztus 6-23. - Fessünk álmokat - falfestés


2019. július 6-13. - Fessünk álmokat - falfestés
2019. augusztus 29-31. - Ifjúsági műhelymunka


2018. június 2. - Tavaszi Szakmai Nap
2018. augusztus 17-22. - Fessünk álmokat - falfestés
2018. szeptember - Egyetemisták Műhelytábora
2018. szeptember 22. - IV. Gyergyói Diákkonferencia


2017. augusztus 21. - Szakmai nap az Egri Roma Szakkollégiummal
2017. szeptember 23. - III. Gyergyói Diákkonferencia
2017. szeptember 30. - Tanévnyitó szakmai nap2016. március 30. - A szociális munka napja
2016. május 28. - Drogfórum 2016
2016. szeptember 24. - II. Gyergyói Diákkonferencia
2016. október 7-9. - V. Gyergyói Mentálhigiénés Napok

Küldetésünk

A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont szakmai erőforrásokat, útmutatást és támogatást biztosít a szociális háló szereplői (nonprofit szervezetek, szolgáltatók, szakemberek, szociális szakon tanuló egyetemisták) számára a térség szociális hálójának fejlesztése, a helyi közösség életképességének növelése érdekében.

Fenntartóink

A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpontot
a Műhely Egyesület és az
Egyesület a Gyergyói Ifjúsági Központért működteti

Támogatóink

  • Bethlen Gábor Alap
  • Communitas Alapítvány
  • Een Helpende Hand Alapítvány
  • Hargita Megye Tanácsa

További támogatók

Kapcsolat

Programfelelős:
dr. Dániel Botond

535500 Gyergyószentmiklós,
Bucsin negyed 12/B/32
Tel: 0740.05.36.04
e-mail: danielbotond@muhely.eu