fejlecproba6Problémafeltáró műhelymunka a VI. Ifibörzén

A VI. IfiBörze keretében, 2015 december 12-én egy előkészítő műhelymunkát szerveztünk, 42 középiskolás diák és 14 végzett fiatal részvételével. A műhelymunka célja egyrészt egy érdekartikulációs modell megtanítása volt, másrészt, hogy feltárjuk a fiatalokat érintő és foglalkoztató problémákat, ezek alapján pedig meghatározzuk egy későbbi kérdőíves középiskolás-kutatás témáit, fő kutatási kérdéseit.

IfiBorze2015 038

A problémák feltárására egy Pál Tamás és Almási István által kidolgozott modellt alkalmaztunk. Pál Tamásék közösségfejlesztési elmélete szerint egy csoportnak akkor van esélye közös érdekek mentén szövetkezni, ha esélyük van arra, hogy az érintettek az egyéni érdekeket kinyilvánítsák. Az egyéni érdekek kifejezése, egymás meghallgatása, a közös gondolkodás által alakul ki az összetartozás érzése, a közös értékek és az összefogás. Egy-egy közösségfejlesztési folyamat ezért szokott problémafeltárással kezdődni, amely biztosítja, hogy az egy asztalnál ülők egymás problémáiban megtalálják a közös elemeket. Ehhez két feltétel szükséges: legyenek erre kommunikációs helyzetek és a körben ülők legyenek képesek a problémáik olyan megfogalmazására, hogy a többieknek legyen esélyük megérteni azt.

A műhelymunka során a résztvevő fiatalok a különböző érdekartikulációs szinteken (jelzett szint, megfogalmazott szint, feltárt szint) vezettük végig egyrészt azzal a céllal, hogy a modell segítségével megtanítsuk őket a problémák megfogalmazására, másrészt pedig azzal a céllal, hogy egy képet kapjunk az őket foglalkoztató problémákról. A résztvevők négy csoportban dolgoztak (3 középiskolás csoport és 1 fiatal felnőtt csoport). Első lépésben összegyűjtötték azokat a gondokat, amelyek zavarják, foglalkoztatják őket, illetve azokat a pozitív eseményeket, lehetőségeket, feltételeket, amikre vágynak (jelzett szint), majd rangsoroló szavazással kiválasztottak két-két problémát, összegyűjtötték ezek okait és következményeit, így a jelzett problémák egy részét megfogalmazott szintre vitték. A rendelkezésre álló időkeret nem volt elég arra, hogy minden problémát kifejtsünk, ugyanakkor a célok elérésére elegendő volt: sikerült a fiatalokkal megismertetni ezt a problémafeltáró, érdekartikulációs technikát és egy jó képet is kaphattunk arról, hogy melyek azok a gondok, amelyek a fiatalokat foglalkoztatják.

IfiBorze2015 028

A műhelymunka eredményeiről röviden

A problémák és vágyott dolgok listájára a három középiskolás csoportban átlagosan 10-10 tétel került fel (összesen 31 probléma és 29 vágyott állapot). Ezek közül minden csoport két-két tételt választott, amelyet bővebben kifejtett. Az egyik csoport a túl sok elvárást és a tanügyi rendszert; a másik csoport szintén a sok elvárást, valamint az egyéniséghiányt; a harmadik pedig a sok tanulást és a fiatalok passzivitását.

Az utólagos kiértékelés során a felsorolt problémákat és vágyott állapotokat dolgoztuk fel és egy problématérképet készítettünk. A problématérképből látszik, hogy a középiskolás fiatalokat leginkább négy terület foglalkoztatja: az iskola, a család, az identitás és a szabadidő. Ezek közül az iskola a leghangsúlyosabb, azon belül szintén több területről soroltak fel olyan dolgokat, amelyek zavarják, amelyek nehézségeket okoznak nekik. Megjelent a túlterheltség, az oktatási rendszerrel kapcsolatos gondok és a tanárokkal való viszonyuk terén tapasztalható nehézségek.

Fényképek

Can not load images! LiveConnectClient::query Error code 401 received requesting data: { "error": { "code": "request_token_invalid", "message": "The access token isn't valid." } }.. Use another HTTP adapter for data in Advanced configuration of OneDrive component.

Bővebb információk

A műhelymunka eredményeiről bővebben lásd a Gyergyószéki középiskoláskutatásunk előkészítő háttéranyagát. (hamarosan)

Pál Tamás és Almási István érdekartikulációs modelljéről bővebben:

Sajtóvisszhang

  • Az önkéntességről és a kihívásokról beszélgettek (hargitanepe.eu - 2015. december 14.) (Can not load file! LiveConnectClient::query Error code 401 received requesting data: { "error": { "code": "request_token_invalid", "message": "The access token isn't valid." } }.. Use another HTTP adapter for data in Advanced configuration of OneDrive component.)
  • Figyeljünk egymásra! (kisujsag.ro - 2015. december 14.) (Can not load file! LiveConnectClient::query Error code 401 received requesting data: { "error": { "code": "request_token_invalid", "message": "The access token isn't valid." } }.. Use another HTTP adapter for data in Advanced configuration of OneDrive component.)
  • VI. Ifibözre - "Figyeljünk egymásra!" (gytit.ro - 2015. december 14.) (Can not load file! LiveConnectClient::query Error code 401 received requesting data: { "error": { "code": "request_token_invalid", "message": "The access token isn't valid." } }.. Use another HTTP adapter for data in Advanced configuration of OneDrive component.)

Küldetésünk

A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont szakmai erőforrásokat, útmutatást és támogatást biztosít a szociális háló szereplői (nonprofit szervezetek, szolgáltatók, szakemberek, szociális szakon tanuló egyetemisták) számára a térség szociális hálójának fejlesztése, a helyi közösség életképességének növelése érdekében.

Fenntartóink

A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpontot
a Műhely Egyesület és az
Egyesület a Gyergyói Ifjúsági Központért működteti

Támogatóink

  • Bethlen Gábor Alap
  • Communitas Alapítvány
  • Een Helpende Hand Alapítvány
  • Hargita Megye Tanácsa

További támogatók

Kapcsolat

Programfelelős:
dr. Dániel Botond

535500 Gyergyószentmiklós,
Bucsin negyed 12/B/32
Tel: 0740.05.36.04
e-mail: danielbotond@muhely.eu