fejlecproba6


Időgazdálkodás műhely a BBTE Szociológia és Szociális munka karán

Egy tanóra utáni beszélgetés során merült fel az elsőéves szociális munka hallgatók részéről az igény, hogy milyen jó lenne, ha jobban be tudnák osztani az idejüket. Amikor az az ötletünk támadt, hogy megismételhetnénk a szeptemberi időgazdálkodás műhelyt, amelyben az időgazdálkodás néhány elméleti eleméről, tippekről és saját tapasztalatokról beszéltünk.

A műhelyt 2017. november 23-án tartottuk a BBTE Szociológia és Szociális Munka karon, elsőéves szociális munka, szociológia, emberi erőforrás menedzsment és antropológia szakos hallgatók részvételével.

Időgazdálkodás műhely az MCC középiskolás programjában

Mire elég 24 óra? címmel tartottunk időgazdálkodás műhelyt középiskolásoknak a Mathias Corvinus Collegium Erdélyi Középiskolás Programjának keretében. A szeptemberi KP-Szombatot Székelyudvarhelyen szervezték, délelőtt biztonságpolitikai témában hallgathattak előadást a középiskolások, délután pedig párhuzamosan két műhely zajlott, egy pénzügyi és egy időgazdálkodásról szóló. Utóbbit dr. Dániel Botond, szociológus, az Erőforrásközpont vezetője tartotta, elsősorban saját időgazdálkodással kapcsolatos tapasztalatait megosztva.

Önéletrajzírás, pályázatírás képzés a magyarörmény fiatalok táborában

Immár negyedik alkalommal szervezte meg az Erdélyi Magyarörmények Szövetsége, a Gyergyószentmiklósi Örmény Katolikus Egyesület és az Örmény Katolikus Plébánia ifjúsági vezetőképző táborát. A rendezvényre 2017. augusztus 9-14. között került sor, mintegy 30 fiatal, kísérőik és meghívott előadók részvételével. A tábor célja elsősorban az, hogy kiképezzék a fiatalokat arra, hogy helyi ifjúsági közösségeiket szervezzék, vezessék, továbbá jó példák segítségével megmutatni azt, hogy itthon, a szülőföldön is lehet boldogulni.

A táborban a közösség- és kapcsolatépítést elősegítő eseményei (ismerkedések, kirándulások, szabadidős programok) mellett sor került intézménylátogatásokra, valamint képzésekre is. Az intézménylátogatások célja a sikeres minták bemutatása volt, legyen szó családi vállalkozásokról, nagyobb vállalatokról (gyár, pékség), vagy sikeresen működő közintézményekről. A képzési részben idén az önéletrajzírás, valamint a pályázatírás volt a két fő téma, mindkét modult az Erőforrásközpont ifjúsági képzési programjának előadója, az erőforrásközpont vezetője, dr. Dániel Botond tartotta.

Vezetőképzés 2017

A BBTE Politikatudományi Intézetének magyar tagozata május 26-28. között szervezte meg a középiskolásoknak szóló vezetőképzést, immár negyedik alkalommal.

A képzés célja az, hogy a résztvevők használható, gyakorlati ismereteket szerezzenek, amelyeket szervezetük tevékenységeiben alkalmazhatnak. Az előadások és a gyakorlati foglalkozások lehetőséget teremtenek a szakmai fejlődésre, a vezetési és irányítási stratégiák átgondolására, továbbá ismerkedésre, kapcsolatépítésre is. A képzés felépítése az előző évhez hasonló volt, a fő témák a leadership, a vezetői önismeret voltak, szó volt a diáktanácsok szerepéről az iskolában, valamint egy műhelymunkára is sor került, amelyen a résztvevők a diáktanácsok problémáiról beszélgettek.

Pályaválasztás másképp

Fiataloknak szóló újabb szakmai programot szervezett a Gyergyószentmiklósi Örmény Katolikus Egyesület. Szeptember 22-én délután a Salamon Ernő Gimnázium dísztermében pályaorientációval kapcsolatos előadásokat hallgathattak a középiskolás diákok.

Két előadást tartottunk, az elsőt Jánosi-Rekeczki Katalin nevelési tanácsadó, a másodikat Dániel Botond szociológus, az Erőforrásközpont vezetője. Jánosi-Rekeczki Katalin elsősorban a pályaválasztás, a pályaérettség és az önismeret fontosságáról beszélt, de részletesen ismertette a serdülőkori lelki működés jellemzőit is. Dániel Botond előadásában pedig arra fektette a hangsúlyt, hogy megmutassa milyen erőforrásokat lehet gyűjteni az egyetemi évek alatt annak érdekében, hogy utána a fiatal végzettek sikeresen el tudjanak helyezkedni a munkaerőpiacon.

Beszélgetés az önkéntességről

Marosfőn táboroztak a Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács fiataljai a hét végén. Egy háromnapos táborban vettek részt a „Fiatalok a közösségért, közösség a fiatalokért” program keretében. Szeptember 4-én egy beszélgetésen vettünk részt, amelynek témája az önkéntesség volt. Sokkal inkább hasonlított egy életút-beszélgetésre, mint egy előadásra. Dániel Botond, az Erőforrásközpont vezetője saját személyes példáján keresztül mutatta be azt, hogy a különböző önkéntes tevékenységek milyen sikerélményeket, tapasztalatokat, szakmai és emberi kapcsolatokat adnak, hogyan járulnak hozzá az egyéni és szakmai életpályánk fejlődéséhez.

Előadás a szervezetek vezetéséről a magyarörmény fiatalok táborában

Kárpát-medencei Magyar Örmény Ifjúsági Vezetőképző Tábort szerveztek Gyergyószentmiklóson, 2016. augusztus 5-10 között.

A szervezők a Kárpát-medence különböző vidékeiről érkező magyarörmény fiatalok számára kívánták átadni a magyarörmény múltjukból kapott értékeket és felkészíteni őket ezek korszerű továbbadására, kiképezve őket arra, hogy ifjúsági közösségeiket szervezzék és vezessék. 

A táborban egy két részes előadást tartottunk a vezetésről. A fiatalok előző napokban már részt vettek egy vezetésről szóló tréningen, ezért az előadások célja az volt, hogy árnyalja a vezetésről kialakult képüket, és segítsen a meglévő tudást, eszközök alkalamzásában. A fő gondolat az volt, hogy a különböző vezetői feladatkörök különböző készségeket és különböző tudást igényelnek.

Miért van szükség diáktanácsokra? A diáktanács társadalmi szerepe

A BBTE Politikatudományi Intézete által harmadik alkalommal szervezett kolozsvári Vezetőképzésen 19 középiskolás vett részt, 2016 április 22-24 között. A képzés során a nagyrészt diáktanácsokban tevékenykedő fiatalok a trénerek segítségével körüljárták a leadership, a vezetői önismeret, a personal branding különböző aspektusait (előadók: Salat Levente, Fugel Edina, Kádár Magor), valamint a diáktanácsok szerepével, működésével kapcsolatos előadáson (Dániel Botond) és műhelymunkán (Szabó Tamás) is részt vettek.

A diáktanácsokkal kapcsolatos előadás témája a diáktanácsok társadalmi szerepe volt. Az előadás a diáktanácsok céljának és tevékenységeinek meghatározásával indult, majd a három legfontosabb társadalmi funkció bemutatása következett. A diáktanácsok a fiatalok azon önszerveződési formái, amelyek keretében a fiatalok megtanulhatják a demokrácia működését, öntevékeny és autonóm személyekké válhatnak, valamint megtanulnak együttműködni közösségi célokat kitűzni és azokat megvalósítani. Az előadás végén a rosszul működő iskolai demokrácia hátrányait és veszélyei is szóba kerültek, illetve az, hogy mit tehetnek a diáktanácsok azért, hogy a diáktanácsok eredményesebben tudják ellátni érdekképviseleti funkciójukat.

Problémafeltáró műhelymunka a VI. Ifibörzén

A VI. IfiBörze keretében, 2015 december 12-én egy előkészítő műhelymunkát szerveztünk, 42 középiskolás diák és 14 végzett fiatal részvételével. A műhelymunka célja egyrészt egy érdekartikulációs modell megtanítása volt, másrészt, hogy feltárjuk a fiatalokat érintő és foglalkoztató problémákat, ezek alapján pedig meghatározzuk egy későbbi kérdőíves középiskolás-kutatás témáit, fő kutatási kérdéseit.

Küldetésünk

A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont szakmai erőforrásokat, útmutatást és támogatást biztosít a szociális háló szereplői (nonprofit szervezetek, szolgáltatók, szakemberek, szociális szakon tanuló egyetemisták) számára a térség szociális hálójának fejlesztése, a helyi közösség életképességének növelése érdekében.

Fenntartóink

A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpontot
a Műhely Egyesület és az
Egyesület a Gyergyói Ifjúsági Központért működteti

Támogatóink

  • Bethlen Gábor Alap
  • Communitas Alapítvány
  • Een Helpende Hand Alapítvány
  • Hargita Megye Tanácsa

További támogatók

Kapcsolat

Programfelelős:
dr. Dániel Botond

535500 Gyergyószentmiklós,
Bucsin negyed 12/B/32
Tel: 0740.05.36.04
e-mail: danielbotond@muhely.eu