fejlecproba6Az Ifjúsági Műhelytábor célja, hogy erősítsük a gyergyói fiatalok közösségét, egymásra találjanak azok, akik hasonló tervekkel, ötletekkel rendelkezzenek és közösen kezdeményezéseket indítsanak el.

A műhelytábor során kidolgozott ötleteket, kezdeményezéseket bemutatjuk a helyi közösségnek, támogatókat, partnereket biztosítva a kezdeményezésekhez.

A műhelytábor során kis szakmai csoportokban közös ötleteiket kidolgozhatják, a zárónapon pedig megismertethetik egymással, a helyi közösséggel, helyi intézmények és nonprofit szervezetek képviselőivel, és megtehetik az első lépéseket afelé, hogy közösen (egymással és a helyi közösség tagjaival), itthon indítsanak el szakmai projekteket.

Mintegy 50 személyt várunk arra a kétnapos műhelytáborra, amely során meghívott szakemberek segítségével, kiscsoportokban dolgozhatják ki projekt-ötleteiket. Úgy számítjuk, hogy legalább 18 olyan közös projektötlet születik, amelyre a fiatalok összefogásával kis kezdeményező csoportok alakulnak, és amely ötleteket a műhelytábor alatt kezdeti formában kidolgoznak és bemutatnak egymásnak és a helyi közösségnek.

A projektbemutatókból néhány perces kisfilmek készülnek, amelyeket feltöltünk honlapunkra és youtube csatornánkra. Ezeket a kisfilmeket fogjuk népszerűsíteni az egyetemisták körében (hogy azok is lássák, akik nem vettek részt a műhelytáborban), a helyi közösség előtt és az elszármazott gyergyóiak felé is, bízva abban, hogy a projektbe minél többen bekapcsolódnak munkatársként, önkéntesként, tanácsadóként vagy támogatóként.

Tervezett munkacsoportok

 • Oktatás
 • Környezet, ökológia
 • Kultúra
 • Sport
 • Szociális, közösségfejlesztés, ifjúság
 • Egészségügy
 • Gazdaságfejlesztés, vállalkozások
 • Turizmus
 • Város- és vidékfejlesztés, építészet

 

Háttér

A gyergyói térség egyik legsúlyosabb problémája a fiatalok elvándorlása. Mivel a városban csupán egyetlen szakon lehet egyetemi tanulmányokat folytatni, ezért a fiatalok nagy része (évente mintegy 100 személy) más városokban folytatja tanulmányait. Az egyetemi évek alatt kapcsolatuk a helyi közösséggel meggyengül, tanulmányaik befejezése után kevesen térnek haza, mert úgy gondolják, hogy itthon nincs lehetőségük elhelyezkedni. A fiatalok nem ismerik az otthoni lehetőségeket, sem egymás szakmai érdeklődését, a közösség alig ismeri fiataljait, mindez egy súlyosinformációhiányos állapotot hoz létre.

Friss felmérésünk eredményei szerint a fiatalok nagy részének ugyanakkor vannak ötletei, szívesen részt vennének szakmai projektekben, viszont nem látnak erre lehetőségeket. Projektünk célja, hogy erősítsük a fiatalok közösségét és a fiatalok és a helyi közösség kapcsolatát. Segítsünk abban, hogy megismerjék egymás szakmai érdeklődését, egymásra találjanak azok, akik hasonló tervekkel, ötletekkel rendelkeznek. Találkozási lehetőséget biztosítunk számunkra, képzést szervezünk (projektmenedzsment és pályázatírás témában) amely segíti őket, hogy ötleteiket kifejtsék, szakszerűen leírják, és legyen egy képük a finanszírozási lehetőségekről.

Továbbá egy műhelytábort szervezünk, amely során kis szakmai csoportokban közös ötleteiket kidolgozhatják, a zárónapon pedig megismertethetik egymással, a helyi közösséggel, helyi intézmények és nonprofit szervezetek képviselőivel, és megtehetik az első lépéseket afelé, hogy közösen (egymással és a helyi közösség tagjaival), itthon indítsanak el szakmai projekteket. A projekt során szakértők bevonásával és saját csapatunk tagjainak segítségével, képzés és műhelymunkák keretében, mintegy 50 fiatalt vonunk be ebbe a közösségfejlesztési folyamatba, és velük együtt körülbelül 12 helyi közösségi projekt ötletét dolgozzuk ki és mutatjuk be a helyi közösségnek.

 

Támogatóink

Bethlen Gábor Alap

Élmény Alap

 

Kuratórium, támogatók

Az Élmény Alap egy közösségi pénzalap, amely közösségi kezdeményezésre, közösség támogatásával jött létre és működik a gyergyói közösség fejlesztése érdekében.

Az Élmény Alap kezdeményezője: Erdélyi Róbert
Az Élmény Alap kezdeményező csapatának és a kuratórium tagjai: Csibi Márti, Dániel Botond, Gereöffy Imola, Molnár Judith, Pál Levente
Az Élmény Alap támogatói:
Erdélyi Róbert, Bíró Róbert és az első Élmény Alap jótékonysági est mintegy 100 résztvevője
Az Élmény Alap adminisztrátora a Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont

 

Céljaink

Az Élmény Alap célja a gyergyói fiatalok támogatása abban, hogy aktív élményekben részesüljenek a természetben és emberi közösségekben. Fejlődjön kezdeményező készségük, közösségi gondolkodásuk, megtapasztalják a tanulás- és tehetségük kibontakoztatásának örömét. Ennek érdekében támogatjuk a fiatalok kezdeményezéseinek megvalósulását, szervezünk és támogatunk oktatási, személyiség- és közösségfejlesztő programokat, illetve alkalmi ösztöndíj-támogatást biztosítunk tehetséges fiataloknak.

Célkitűzések:

 1. Bátorítjuk, hogy élménydúsabbá váljon a gyergyószentmiklósi fiatalok élete.
 2. Tehetséges gyergyói fiatalok segítése, hogy tehetségüket kibontakoztassák, fejlesszék. A tehetséges gyergyói fiatalok közösségének létrehozása, erősítése.
 3. A hagyományos oktatást kiegészítő alternatív oktatási programok megvalósítása annak érdekében, hogy újraélesszük a fiatalokban a tanulás iránti vágyat, megtapasztalhassák a tanulás örömét, a természet és közösség felfedezésének örömét, tudatosan forduljanak a tapasztalatszerzés felé.
 4. Erősítjük a fiatalok kezdeményező- és szövetkezési készségeit.
 5. Ezek mellé kiépítünk egy olyan támogató rendszert, amely segíteni tudja a helyi ifjúsági kezdeményezések indulását és megerősödését.
 6. Gyergyót, a gyergyói fiatalokat minél több székelyföldi, erdélyi hálózatba, működő programba bekapcsoljuk, csökkentve ezáltal az elszigeteltség, elmaradottság érzését a térségben.

 

Értékeink, elveink

 

 • Nem támogatunk (csak) rendezvényszervezést.
 • A képzések támogatása esetén figyelünk arra, hogy milyen konkrét kifutása van az adott képzésnek (pl. gazdasági képzés után középiskolások bekapcsolódnak az erdélyi gazdasági esettanulmány versenyek világába), csak úgy általánosan képzéseket nem támogatunk.
 • Ösztöndíjak, tanulás, tapasztalatszerzés esetén
  • Alkalmi támogatást biztosítunk (nem tudunk, és nem szeretnénk, folyamatos tanulmányi ösztöndíjat biztosítani).
  • A támogatás megítélésének fő szempontja az, hogy a pályázó mit ajánl fel cserébe az itthoni közösségnek, hogyan fogja a megszerzett tudást itthon (is) kamatoztatni.
 • Fontosnak tartjuk a pályázók képzését, fejlesztését. Ennek érdekében személyes pályázati tanácsadást biztosítunk a leadási időszakban, a határidő előtt. A pályázatokat nemcsak papíron fogjuk bekérni, hanem nyilvános bemutatót is szervezünk. Ennek több célja van:
  • láthatóvá tegyük a projekteket és a tevékenységeket;
  • javaslatokkal, tanácsokkal növeljük a projektek minőségét;
  • növeljük a személyek és csoportok közötti együttműködést azáltal, hogy ha valaki egy szimpatikus projektről hall, akkor be tudjon kapcsolódni, segíteni a projekt megvalósulásába, akkor is, ha nem ő volt a kezdeményező.
 • Tudatosítani szeretnénk a pályázókban, hogy annak ellenére, hogy ugyanarra a pénzforrásra pályáznak nem versenytársak egymással, mivel a kérdés nem az, hogy nyer-e a projektjük, hanem az, hogy mikor nyer. A projekt ötleteket átdolgozva be lehet adni a következő kiírásra is, így mindenki sorra kerülhet. A célunk az, hogy minél jobban kitalált és kidolgozott projekteket támogassunk.
 • Miért 14 év fölöttieknek? Azért mert azt szeretnénk, hogy a fiatalok aktív hozzájárulói legyenek az élmények kialakulásának, nem csak az élmények passzív befogadói. Nem csak élményeket biztosítunk fiataloknak, hanem abban segítjük őket, hogy élményeket hozzanak létre együtt, egymásért, a helyi közösségért, magukért.
 • Miért csoportoknak és miért nem szervezeteknek? A magánszemélyeket és csoportokat két okból részesítjük előnyben a szervezetekhez képest: egyrészt mert a szervezeteknek több pályázati forrás áll rendelkezésükre, valamint nem szeretnénk, ha a szervezetek elkényelmesednének és a könnyebben elérhető helyi pályázatunkat részesítenék előnybe és lemondanának a külső forrásokról; másrészt pedig mivel támogatni szeretnénk a fiatalok kezdeményezéseit, ezért azt bátorítjuk, hogy a fiatalok kezdeményező csoportokat hozzanak létre;
 • A belső projektek kiválasztásánál, megvalósításánál, mi magunk is előbb megpróbáljuk külső forrásokból megteremteni a hátteret, s ha nem sikerül, akkor használjuk a belső projektekre rendelkezésre álló keretet.
 • Megköveteljük a minőséget, ha nem érkezik elegendő minőségi pályázat a kiírásra, akkor a megmaradt összegeket átcsoportosítjuk, nem osztjuk ki csak azért, hogy legyen kiosztva.

22 600

 

Karrier-támogató programunk célja, hogy a kb. 300, itthon és más városban tanuló, gyergyói egyetemista számára információkat biztosítsunk munkahelyekről, ösztöndíjakról és fejlődési (képzési, gyakornoki) lehetőségekről.

 

Ennek érdekében

 • összegyűjtjük az egyetemisták névsorát és elérhetőségét;
 • hírlevelet küldünk;
 • facebook csoportot hoztunk létre, ahol a fiatalok egymással kommunikálhatnak;
 • egy támogató szolgálat keretében válaszolunk a visszajelzéseitekre, kérdéseitekre, segítséget nyújtunk a pályázataitok elkészítésében.

 

Tervezzük még

 • képzések elindítását;
 • egyéni karriertámogatás, coaching, életpálya-tanácsadás elindítását;

 

Eddigi eredményeink:

 

Jelentkezz te is a programba!

A Gyergyói szociális munkás egyetemisták és frissen végzettek szakmai csoportját 2015 júliusában hoztuk létre. Egy kis szakmai közösséget akartunk létrehozni, ahol a szociális munkás hallgatók együtt dolgozzanak, és így eredményesebbek legyenek. A csoportnak egy tehetséggondozó, életpályatámogató funkciója is volt, továbbá szerettük volna azt, hogy egy kis csapat jöjjön létre, amely be tud kapcsolódni az Erőforrásközpont fejlesztő munkájába.

A csoportnak kezdetben 15 tagja volt, amely egy év után 16-ra bővült. A tagok között alapképzésben szociális munkát tanuló, és mesteris egyetemisták is voltak minden évfolyamról, valamint frissen végzettek (hat személy).

Első évben négy csoporttalálkozót szerveztünk, amely segített összehozni a csapatot. Ezek eredményeként szerveztük meg az I. Gyergyói Szociális Munkás diákkonferenciát, ahol a csoport négy tagja is előadást tartott. Fodor Rita vállalta a következő diákkonferencia szervezését, Mihálydeák Orsolya pedig a szakkönyvtár működtetését. Elindítottuk a SocioStartUp programunkat is, amely a végzős és pályakezdő szociális munkások szakmai projektjeit támogatja. Ezen nagyobb megvalósítások mellett különböző támogató információkkal segítettünk abban, hogy a csoport néhány tagja konferenciákon (hallgatóként), képzéseken vegyen részt (például Fodor Rita, aki egy spanyolországi képzésen tanulta meg a falfestést, mint közösségépítő módszert, azóta pedig több szakmai programot is szervezett itthon), illetve Gyergyószentmiklóson meghirdetett állásokra tudjon jelentkezni.

A 15 fős csoport nem minden tagja vett részt a tevékenységben, de igyekeztünk folyamatosan nyitottak maradni.

Második évben tovább folytatódtak a találkozók (szintén négy-öt alkalommal sikerült megszervezzük), újra megszerveztük a diákkonferenciát, szociális munka szekcióval együtt, elindult az aktivitás a könyvtárban. A csoport tagjait publikálási lehetőségekkel segítettük, konzultációt szerveztünk a tudományos diákköri konferenciára való felkészülés támogatására. A csoport tagjai részt vettek a szociális munka napján, drogfórumon és mentálhigiénés napokon, néhányan a szervezésben is segítettek. Egy adománynak köszönhetően a csoport minden tagjának tudtunk szakmai könyvcsomagot biztosítani, aki igényelte.

A csoport aktív tagjai beépültek az Erőforrásközpont csapatába, belőlük alakult ki a programfelelősök magja, akikhez 2016-ban és 2017-ben a nyári gyakornokok csatlakoztak. Mindennek azonban egy olyan hatása is volt, hogy a szakmai csoport találkozói átalakultak, illetve elmaradtak, az aktív tagok immár az erőforrásközpont megbeszélésein, műhelymunkáin találkozunk.

Mindezek mellett, habár a csoportnak már alig van önálló tevékenysége, az információk áramlása még működik, a facebook csoportunkat továbbra is fenntartjuk.

 

Alkategóriák

A kutatási adattár az általunk megvalósított kutatások kérdőíveit, adatbázisait tartalmazza, és csak regisztrált felhasználóknak érhető el. Kérjük jelentkezzen be!

1. oldal / 2

Kiemelt események

2018. június 2. - Tavaszi Szakmai Nap
2018. augusztus 17-22. - Fessünk álmokat - falfestés
2018. szeptember - Egyetemisták Műhelytábora
2018. szeptember 22. - IV. Gyergyói Diákkonferencia


2017. augusztus 21. - Szakmai nap az Egri Roma Szakkollégiummal
2017. szeptember 23. - III. Gyergyói Diákkonferencia
2017. szeptember 30. - Tanévnyitó szakmai nap2016. március 30. - A szociális munka napja
2016. május 28. - Drogfórum 2016
2016. szeptember 24. - II. Gyergyói Diákkonferencia
2016. október 7-9. - V. Gyergyói Mentálhigiénés Napok

Küldetésünk

A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont szakmai erőforrásokat, útmutatást és támogatást biztosít a szociális háló szereplői (nonprofit szervezetek, szolgáltatók, szakemberek, szociális szakon tanuló egyetemisták) számára a térség szociális hálójának fejlesztése, a helyi közösség életképességének növelése érdekében.

Fenntartóink

A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpontot
a Műhely Egyesület és az
Egyesület a Gyergyói Ifjúsági Központért működteti

Támogatóink

 • Bethlen Gábor Alap
 • Communitas Alapítvány
 • Een Helpende Hand Alapítvány
 • Hargita Megye Tanácsa

További támogatók

Kapcsolat

Programfelelős:
dr. Dániel Botond

535500 Gyergyószentmiklós,
Bucsin negyed 12/B/32
Tel: 0740.05.36.04
e-mail: danielbotond@muhely.eu