fejlecproba6Projektünk célcsoportját olyan pályakezdő segítő foglalkozású szakemberek képezik, akik az általuk felfedezett társadalmi problémákon kívánnak egy-egy szakmailag megalapozott beavatkozási terv mentén segíteni Gyergyószentmiklóson és Kolozsváron. A pályakezdő segítők beavatkozásait támogató projektünk részben tanácsadás és képzés révén, részben pedig pályázati háttér, ösztöndíjak és publikációs lehetőségek biztosítása révén segíti a hiánypótló ötletek gyakorlati megvalósulását. A megvalósuló 7 szociális beavatkozás eredményeképpen mintegy 71 általános iskolás, középiskolás, egyetemista, gyermekotthonban élő fiatal és pályakezdő szociális munkás érintett közvetetten, 5 pályakezdő szociális munkás fiatal, akik a beavatkozásokat vezetik, pedig közvetlenül.

év
fiatal szakember
támogatott program
résztvevő

 

Megvalósult programok

 

Mentálhigiénés, támogató csoport szociális munkások számára

A projekt általános célja a Kolozsváron dolgozó szociális munkások számára kezdeményezett mentálhigiénés, támogtató csoport lértehozása volt. Specifikus célkitűzéseim közé tartozott kiemelni a mentálhigiéné fontosságát, a szakmai kiégés megelőzését. Ez utóbbira pedig a szakmai identitás és a szakmai szociális háló megerősítésével kívántam hatni.

A tanácsadási beavatkozást csoportmódszer alkalmazásával vittem véghez. A csoportban főleg a feed back használata érvényesült az egyenrangú társak részéről, valamint a kölcsönös segítés, támogatás és a személyes identitás megerősödése.

Bővebben: Mentálhigiénés, támogató csoport szociális munkások számára

A negatív testképhez kapcsolódó problémák prevenciója

A negatív testkép megjelenése napjainkban egyre korábbi életkorokban figyelhető meg, és sok tényező játszik közre kialakulásában. Számos probléma is kapcsolódik hozzá, a testkép- és evészavarokon át a hangulati élet zavaráig vagy önértékelési problémákig.

A beavatkozási program épp ezeket a negatív testképhez kapcsolható problémákat kívánta megelőzni. A program a nemzetközi prevenciós programok tematikájából merít, figyelembe véve a negatív testkép kialakulásában szerepet játszó rizikófaktorokat.

A prevenciós programban 12 ötödik osztályos diák vett részt a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Általános Iskolából. A találkozások 2016 februárjától április végéig zajlottak, heti egy alkalommal, nagyjából másfél órán keresztül. A foglalkozások során fontos szerepet kapott a médiatudatosság kialakítása, a testképpel kapcsolatos gondolatok kicserélése, ezáltal az önelfogadás elősegítése, pozitív stresszkezelési módok tanítása, asszertív készségek kialakítása, az önértékelés növelése, illetve egymás elfogadásának elősegítése.

Bővebben: A negatív testképhez kapcsolódó problémák prevenciója

Színes Világ

A program a „Gondviselés Háza” öregotthon, a „Dósa Dániel” Általános Iskola és a Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont közreműködésével jött létre, 2016 április 19-22 között, az iskola másként hét idején, Búzásbesenyőben. A projekt keretén belül a falfestést, mint közösség építő módszert alkalmaztuk, mely során a fent említett öregotthon udvarán lévő falakat festettük ki. A programban aktívan részt vettek az iskola gyerekei, az otthon dolgozói és elmondhatjuk, hogy az egész búzásbesenyői közösség. Elsődleges célunk a falak szebbé tételén túl az volt, hogy a közösség, a gyerekek együtt dolgozva megtapasztalhassák a közös munka és az alkotás örömét.

Bővebben: Színes Világ

Műhely az orvos-beteg kommunikáció javításáért

A romániai sajtóban gyakran olvasni olyan helyzetekről, amelyekben magyar anyanyelvű, román állampolgárok kellemetlen, botrányos, akár diszkriminatív helyzetekbe kerülnek egészségügyi problémáik rendezése során amiatt, mert nem beszélik vagy nem beszélik elég jól a román nyelvet. Elég, ha a legutóbbi elhíresült kolozsvári incidenst, az olasztelki kislány esetét említjük.

Projektünkben az ehhez hasonló esetek megelőzésére, javítására igyekeztünk egy módszert kialakítani és kivitelezni a Kolozsváron tanuló, többségi megyékből származó (Kovászna, Hargita) magyar egyetemisták körében. Projektünk általános értelembe vett célja tehát a nyelvi okok miatt kialakuló negatív egészségügyi kimenetek megelőzése, azaz annak prevenciója, hogy az egyetemisták esetleges egészségügyi problémái nyelvi okok miatt megoldatlanul maradjanak, vagy megoldásuk időben jelentősen elhúzódjon.

Bővebben: Műhely az orvos-beteg kommunikáció javításáért

Küldetésünk

A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont szakmai erőforrásokat, útmutatást és támogatást biztosít a szociális háló szereplői (nonprofit szervezetek, szolgáltatók, szakemberek, szociális szakon tanuló egyetemisták) számára a térség szociális hálójának fejlesztése, a helyi közösség életképességének növelése érdekében.

Fenntartóink

A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpontot
a Műhely Egyesület és az
Egyesület a Gyergyói Ifjúsági Központért működteti

Támogatóink

  • Bethlen Gábor Alap
  • Communitas Alapítvány
  • Een Helpende Hand Alapítvány
  • Hargita Megye Tanácsa

További támogatók

Kapcsolat

Programfelelős:
dr. Dániel Botond

535500 Gyergyószentmiklós,
Bucsin negyed 12/B/32
Tel: 0740.05.36.04
e-mail: danielbotond@muhely.eu

Top