fejlecproba6A gyergyószentmiklósi szociális szolgáltatások nemzetközi kapcsolatai

Publikáció típusa: ETDK dolgozat

Szerző: Kémenes Edina

Dolgozatomban a gyergyószentmiklósi helyi szociális szolgáltatások nemzetközi kapcsolatait vizsgálom minőségi kutatás alapján. Vizsgálom a szervezetek külföldi szakmai partnerségi kapcsolatait, támogatóit, adományozóit, valamint a külföldi pályázatokat.

A kutatás empirikus alapját a szociális szolgáltatások működtetésében résztvevő, különböző pozíciókban lévő, személyekkel készített interjúk jelentik.

Dolgozatomban ezen kutatás eredményeit mutatom be.

Kulcsszavak: szociális szolgáltatások, külföldi támogatók, külföldi szakmai partnerségek, Gyergyószentmiklós

Megjelenés éve: 2017

Megjelenés helye: ETDK dolgozat, XX. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, Kolozsvár, Szociális munka szekció

Dolgozat bemutatásának ideje: 2017. május 18-21.

Letöltés:

A falfestés módszerének bemutatása, alkalmazása és egy további projektet megalapozó háttérkutatás Gyergyószentmiklóson

Publikáció típusa: ETDK dolgozat

Szerző: Fodor Rita

A közösségek régebb többnyire önszerveződőek voltak, felismerték saját elakadásaikat, és közösen igyekeztek tenni azért, hogy az egyensúly visszaállhasson. Ma már egyre gyakoribb a közösségekben olyan szakemberek jelenléte, akik azért dolgoznak, hogy a közösség igényeit, javaslatait összegyűjtsék. Ez segít az erőforrások feltérképezésében, valamint a megoldási lehetőségek mérlegelésében is. A különféle közösségi akciók, megmozdulások is részben ezt a célt szolgálják.

A falfestés közösségépítő módszerként számos, a közösséget érintő probléma, téma feldolgozásában, megértésében segít. A módszer maga a 20. század sajátja, térségünkben azonban teljesen frissnek mondható. Sajátos módszertana, eszközei és látványos végeredménye által nyújt közösségi élményt a résztvevők számára.

Dolgozatomban az említett módszer alappillérein, kialakulásának történetén, sajátosságain túl az eddig Erdélyben megvalósult projektekre is kitérek. Egy kutatást is bemutatok, mely a Gyergyószentmiklóson, 2017 nyarára tervezett projektet megalapozó háttérkutatásként szolgál.

Kulcsszavak:

Megjelenés éve: 2017

Megjelenés helye: ETDK dolgozat, XX. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, Kolozsvár, Szociális munka szekció - 1. díj

Dolgozat bemutatásának ideje: 2017. május 18-21.

Letöltés: fodor rita falfestes etdk.pdf (2.4 MB)

A diáktanácsok vizsgálatának lehetséges irányai és módszerei

Publikáció típusa: tanulmány

Szerzők: Dániel Botond

Tanulmányunkban a középiskolai diáktanácsnak, az iskolai demokrácia egyik legfontosabb intézményének, szociológiai vizsgálatával kapcsolatos kutatási irányokat határozunk meg, kutatási kérdéseket ajánlunk és a vizsgálatok során használható elméleti modelleket mutatunk be. A legrészletesebben az iskolai demokrácia vizsgálatával foglalkoztunk, de szervezetszociológiai és ifjúságszociológiai szemszögből is ajánlunk kérdéseket.

Kulcsszavak: iskolai demokrácia, diáktanács, középiskola, demokratikus szocializáció

Megjelenés éve: 2016

Megjelenés helye: Erdélyi Társadalom, 14. évfolyam, 2. szám, 2016/2, 9-28. oldal

ISSN: 1583-6347

DOI: 10.17177/77171.182

Letöltés: http://erdelyitarsadalom.ro/68-hungarian/korabbi-szamok/xiv-evfolyam-2-szam-2016-2/483-daniel-botond-a-diaktanacsok-vizsgalatanak-lehetseges-iranyai-es-modszerei.html

Szociális ellátórendszer romániai szenvedélybetegek számára

Publikáció típusa: tanulmány

Szerzők: Dániel Botond

Tanulmányunkban arra a kérdésre próbáltunk választ adni, hogy milyen szociális szolgáltatások léteznek a szerfüggőségben szenvedők, családtagjaik, közösségeik támogatására. Kutatási eredményeink alapján azt tapasztaltuk, hogy a szerfüggőség problémájával foglalkozó szervezetek viszonylag kis súllyal vannak jelen a teljes romániai szociális ellátórendszerben, az akkreditált szociális szolgáltatások csupán 1,6 százalékát teszik ki, magyar viszonylatban pedig a nonprofit hátterű szervezetek csupán 5,5 százaléka biztosít szolgáltatásokat ezen célcsoportok számára. Az ellátórendszeren belül fontos különbségek vannak állami és nonprofit viszonylatban, de román-magyar viszonylatban is. A nonprofit szervezetek által működtetett akkreditált szolgáltatások esetén szignifikánsan nagyobb arányban vannak jelen a szerfüggőséggel foglalkozók, mint az állami szolgáltatások között. Ugyanakkor, míg az állami rendszerben inkább az alkoholfüggőséget célzó szolgáltatásokból van több, addig a nonprofit szervezetek jóval magasabb arányban foglalkoznak a kábítószer-függőséggel, mint az állami szolgáltatások és a kábítószer-függőséggel foglalkozó szolgáltatások túlnyomó többsége nonprofit hátterű. Mindebben a nonprofit szektor korrekciós funkcióját is tetten érhetjük. A magyar nonprofit hátterű szociális intézményrendszerben szignifikánsan nagyobb mértékben vannak jelen a szerfüggőségekkel foglalkozó szervezetek, mint a román nonprofit szervezetek között, bár ez továbbra is viszonylag kevés számú szervezetet jelent: az erdélyi magyar nonprofit hátterű szociális szervezetek közül öt olyan szervezetet találtunk, amelyeknek célirányosan a szerfüggőknek, családtagjaiknak szóló szolgáltatásaik vannak, vagy a szerfüggőség megelőzéséért dolgoznak. A tanulmányt ezen szervezetek felsorolásával, rövid ismertetésével zártuk.

Kulcsszavak: szerfüggőség; szociális szükségletek; szociális ellátórendszer; akkreditált szociális szolgáltatások;

Megjelenés éve: 2016

Megjelenés helye: Korunk, 27. évfolyam, 11. szám, 2016/11, 99-103. oldal

ISSN: 1222-8338

Letöltés: daniel botond fuggosegek korunk.pdf (456 KB)

A helyi szociális háló vizsgálata a közösségi reziliencia szemszögéből Gyergyószentmiklóson

 

Publikáció típusa: tanulmány

Szerzők: Dániel Botond, Deák Enikő

A tanulmány a gyergyószentmiklósi helyi szociális háló működését vizsgálja a közösségi reziliencia szemszögéből, különös tekintettel a sérült gyereket nevelő családok számára biztosított szolgáltatásokra. A kutatás empirikus alapját a helyi szociális szolgáltatások körében végzett két felmérés adatai, a gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatal által készített környezettanulmányok adatbázisának statisztikai elemzése, valamint sérült gyereket nevelő családokkal és szociális programvezetőkkel készített interjúk jelentik. Az eredmények azt mutatják, hogy a gyergyószentmiklósi szociális háló a szolgáltatások magas száma mellett a reziliencia sok pozitív jelét mutatja. Ezek a diverzitás, a szolgáltatások életképessége és társadalmi beágyazottsága. Továbbá pozitívum, hogy az együttműködés keretei évek óta ki vannak épülve, a szervezetek önállóan pozitív jövőképpel és saját célokkal rendelkeznek, azonban negatívum, hogy hiányzik a valós együttműködés, a szolgáltatások közötti tapasztalatcsere, a közös jövőképtervezés, a problémák megoldására tett közös törekvések.

Kulcsszavak: sérült gyereket nevelő családok; szociális szükségletek; helyi szociális ellátórendszer; szociális szolgáltatások; közösségi reziliencia

Megjelenés éve: 2015

Megjelenés helye: Erdélyi Társadalom, 13. évfolyam, 1. szám, 2015/1, 21-41. oldal

ISSN: 1583-6347

DOI: 10.17177/77171.2

Letöltés: http://erdelyitarsadalom.ro/55-hungarian/korabbi-szamok/xiii-evfolyam-1-szam-2015-1/325-daniel-botond-deak-eniko-a-helyi-szocialis-halo-vizsgalata-a-koezoessegi-reziliencia-szemszoegebol-gyergyoszentmikloson.html 

Küldetésünk

A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont szakmai erőforrásokat, útmutatást és támogatást biztosít a szociális háló szereplői (nonprofit szervezetek, szolgáltatók, szakemberek, szociális szakon tanuló egyetemisták) számára a térség szociális hálójának fejlesztése, a helyi közösség életképességének növelése érdekében.

Fenntartóink

A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpontot
a Műhely Egyesület és az
Egyesület a Gyergyói Ifjúsági Központért működteti

Támogatóink

  • Bethlen Gábor Alap
  • Communitas Alapítvány
  • Een Helpende Hand Alapítvány
  • Hargita Megye Tanácsa

További támogatók

Kapcsolat

Programfelelős:
dr. Dániel Botond

535500 Gyergyószentmiklós,
Bucsin negyed 12/B/32
Tel: 0740.05.36.04
e-mail: danielbotond@muhely.eu

Top