Iskolai motiváció és családi háttér összefüggéseinek vizsgálata Gyergyószentmiklóson (2016)

A kutatás 2016 márciusában kezdődött adatfelvétellel. Összesen 138 diákot kérdeztünk meg, két középiskolában. A kutatásban a Salamon Ernő Gimnázium és a Fogarassy Mihály Műszaki Líceum vett részt.

Célunk az volt, hogy felmérjük a diákok iskolai motivációját, a családok társadalmi gazdasági helyzetét, családi légkör (kohézió, attitűd) jellemzőit és megkeressük az ezek közötti összefüggéseket, ezáltal igazolva hipotéziseinket:

  1. A család gazdasági helyzete befolyásolja az iskolaválasztást és az iskolai motivációs faktorokat. A különböző gazdasági helyzetű szülők gyerekei különböző iskolatípusokat választanak, ezért az iskolaválasztás hozzájárul a társadalmi különbségek újratermelődéséhez. A magasabb iskolai végzettséggel rendelkező szülők gyerekei jobban motiváltak a továbbtanulásra, mint az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező szülők gyerekei.
  2. A családi kohézió, érzelmi támogatás és a szülők iskolával kapcsolatos attitűdjei hatással vannak és befolyásolják a diákok iskolai motivációit.

Kutatási eredményeinkből egy konferenciadolgozat és 3 szemináriumi dolgozat született. A konferenciadolgozat a XIX. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencián került bemutatásra, 2016 májusában. A fentiekben leírt hipotézisek vizsgálata jelenik meg a konferencia dolgozatban. A dolgozat megtalálható a cikk végén és a publikációk között.

Az adatok feldolgozásának folytatása lehetséges, mert az említett dolgozatban nem a teljes kérdőív, hanem annak egyes skálái kerültek feldolgozásra. Az eredmények további feldolgozása közben az alábbi kérdésekre kaphatunk választ:

  • az iskolai légkör és a tanárok attitűdje mennyire kapcsolódik a diákok iskolai motivációjához?
  • a családok társadalmi gazdasági helyzete és az iskolák légköre között van-e szignifikáns különbség? stb.

További vizsgálatok számos hasonló kérdésre választ adhatnak.

A kutatás megvalósításában közreműködött a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézete és a Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont. A kutatás vezetője Fodor Rita, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem mesterképzéses hallgatója.

Bővebben: Iskolai motiváció és családi háttér összefüggéseinek vizsgálata Gyergyószentmiklóson (2016)